woensdag 25 oktober 2006

Engelen & subsidie

Mijn reactie op het toekennen van subsidies als resultaat van de Digitale Pioniers wedstrijd heeft e.e.a. aan discussie opgeleverd. In de reacties vraagt Bjorn van Simuze.nl (een van de deelnemers) waarom er geen bedrijven zijn die door 'engelen' (Angel Investors) gefinancierd worden, hij ziet alleen maar gesubsidieerde projecten. Hieronder mijn reactie, misschien dat er anderen zijn die hier wat aan toe kunnen voegen.

"Bjorn,

Er zijn, naar mijn mening, echt voldoende 'engelen' actief. Dat ze jou niet benaderen betekent natuurlijk niet dat je ze zelf niet kunt benaderen...

Het voordeel van subsidie vanuit een ondernemersperspectief is waarschijnlijk dat het geen risicokapitaal is welke je verkrijgt in ruil voor een aandelenbelang. Dus als de subsidie er is, waarom zou je dan nog op zoek gaan naar een engel?

Een reden die subsidiesprogramma's als DP kan rechtvaardigen is dat de markt voor 'engelenkapitaal' niet aanwezig is of niet goed werkt. Subsidies kunnen die markt stimuleren door bijvoorbeeld aan te tonen dat er voldoende interessante investeringen zijn voor engelen. En het hebben van een goed functionerende engelenkapitaalmarkt is van maatschappelijk belang om innovatieve bedrijvigheid met een groot risicopotentieel mogelijk te maken.

Maar zoals jij al zegt, je kent vooral projecten die middels subsidie gefinancierd worden. Anders gezegd (maar dat is erg speculatief), het zou zelfs zo kunnen zijn dat de vele subsidies de markt voor engelenkapitaal frustreren. De voorwaarden voor een subsidie zijn voor een ondernemer soms aantrekkelijker dan die van risicokapitaal zoals gezegd.

Naast het stimuleren van de engelenkapitaalmarkt is er wat mij betreft nog een reden waarom startende bedrijven in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidie. Wanneer het risicoprofiel te groot is voor private financiers, of wanneer die er echt niet zijn, maar het wel past binnen het strategisch kader dat de politiek heeft uitgezet. Dus wanneer een bepaalde industrie in NL van de grond moet komen (maatschappelijk belang) dan is financiele stimulatie mogelijk op z'n plaats om de ontwikkeling van een groter ecosysteem aan bedrijvigheid en financiers te stimuleren.

Dat een onderneming business potentie heeft is voor mij niet voldoende reden om het te subsidieren wanneer er een alternatief in de kapitaalmarkt is. En dat is er in dit geval. Daarnaast is de industrie waar we over praten ook nog eens prima ontwikkeld in Nederland. Dat betekent niet dat de overheid zich helemaal afzijdig moet houden van die industrie, maar bedrijven als Whoop, Bliin en Simuze moeten gewoon zelf hun financiering regelen.

En als dat niet lukt dan geef je maar een seintje;-)"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten