donderdag 1 december 2011

Open wetenschap, minder belemmering voor innovatie

Paul Allen breekt een lans voor meer openheid en delen in de wetenschap, en hij voegt de daad bij het woord. Wat mij betreft is daarnaast ook hervorming van het patentsysteem en de manier waarop we innovatie trachten te stimuleren noodzakelijk, maar dit soort initiatieven wijzen ons gelukkig in de goede richting.
"But our mission was to spark breakthroughs, and we didn't want to exclude underfunded neuroscientists who just might be the ones to make the next leap. And so we made all of our data free, with no registration required. The Institute would have no gatekeeper. Our terms-of-use agreement is about 10% as long as the one governing iTunes."