dinsdag 31 oktober 2006

Social networking bestuderen

De NYT doet doet verslag van een computing symposium, "2016", waar men discussieert over social networking (onderzoek). Het is vast allemaal heel relevant, maar ik heb toch een voorkeur voor Danah Boyd's bijna inside-out aanpak ten opzichte van de manier waarop de professoren theoretiseren over deze 'revolutie'.

"Social networks, noted Jon Kleinberg, a professor at Cornell, are pre-technological creations that sociologists have been analyzing for decades. A classic example, he noted, was the work of Stanley Milgram of Harvard, who in the 1960’s asked each of several volunteers in the Midwest to get a letter to a stranger in Boston. But the path was not direct: under the rules of the experiment, participants could send a letter only to someone they knew. The median number of intermediaries was six — hence, the term “six degrees of separation."

Studying social networking

The NYT covers a computing symposium, "2016", where social networking (research) is being discussed. I'm not saying this is not relevant, but somehow I prefer Danah Boyd's almost inside-out approach over the way these professors are theorizing about this 'revolution'.

"Social networks, noted Jon Kleinberg, a professor at Cornell, are pre-technological creations that sociologists have been analyzing for decades. A classic example, he noted, was the work of Stanley Milgram of Harvard, who in the 1960’s asked each of several volunteers in the Midwest to get a letter to a stranger in Boston. But the path was not direct: under the rules of the experiment, participants could send a letter only to someone they knew. The median number of intermediaries was six — hence, the term “six degrees of separation."

Web 2.0 lesson

Interesting article on the authority of data sources in which Tim O'Reilly also makes a very recognizable remark on software bugs..;-)

"Aside: That's a classic bug cascade. As my friend Andrew Singer once noted, debugging is discovering what you actually told your computer to do, rather than what you thought you told it. Unfortunately, you sometimes don't understand what you told your computer to do until some particular corner case emerges.)"

And the Web 2.0 lesson:

"But it's a real shame that it's not possible just to remove the bad data. As Lou said in one email, "the whole story seems to be such a strong illustration of the downsides of connected and linked databases (and therefore very much a Web 2.0 lesson)."

Een Web 2.0 lesje

Een interessant artikel over de autoriteit van databronnen waarin Tim O'Reilly ook nog een herkenbare opmerking over software bugs maakt..;-)

"Aside: That's a classic bug cascade. As my friend Andrew Singer once noted, debugging is discovering what you actually told your computer to do, rather than what you thought you told it. Unfortunately, you sometimes don't understand what you told your computer to do until some particular corner case emerges.)"

En dit is het Web 2.0 lesje:

"But it's a real shame that it's not possible just to remove the bad data. As Lou said in one email, "the whole story seems to be such a strong illustration of the downsides of connected and linked databases (and therefore very much a Web 2.0 lesson)."

woensdag 25 oktober 2006

Engelen & subsidie

Mijn reactie op het toekennen van subsidies als resultaat van de Digitale Pioniers wedstrijd heeft e.e.a. aan discussie opgeleverd. In de reacties vraagt Bjorn van Simuze.nl (een van de deelnemers) waarom er geen bedrijven zijn die door 'engelen' (Angel Investors) gefinancierd worden, hij ziet alleen maar gesubsidieerde projecten. Hieronder mijn reactie, misschien dat er anderen zijn die hier wat aan toe kunnen voegen.

"Bjorn,

Er zijn, naar mijn mening, echt voldoende 'engelen' actief. Dat ze jou niet benaderen betekent natuurlijk niet dat je ze zelf niet kunt benaderen...

Het voordeel van subsidie vanuit een ondernemersperspectief is waarschijnlijk dat het geen risicokapitaal is welke je verkrijgt in ruil voor een aandelenbelang. Dus als de subsidie er is, waarom zou je dan nog op zoek gaan naar een engel?

Een reden die subsidiesprogramma's als DP kan rechtvaardigen is dat de markt voor 'engelenkapitaal' niet aanwezig is of niet goed werkt. Subsidies kunnen die markt stimuleren door bijvoorbeeld aan te tonen dat er voldoende interessante investeringen zijn voor engelen. En het hebben van een goed functionerende engelenkapitaalmarkt is van maatschappelijk belang om innovatieve bedrijvigheid met een groot risicopotentieel mogelijk te maken.

Maar zoals jij al zegt, je kent vooral projecten die middels subsidie gefinancierd worden. Anders gezegd (maar dat is erg speculatief), het zou zelfs zo kunnen zijn dat de vele subsidies de markt voor engelenkapitaal frustreren. De voorwaarden voor een subsidie zijn voor een ondernemer soms aantrekkelijker dan die van risicokapitaal zoals gezegd.

Naast het stimuleren van de engelenkapitaalmarkt is er wat mij betreft nog een reden waarom startende bedrijven in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidie. Wanneer het risicoprofiel te groot is voor private financiers, of wanneer die er echt niet zijn, maar het wel past binnen het strategisch kader dat de politiek heeft uitgezet. Dus wanneer een bepaalde industrie in NL van de grond moet komen (maatschappelijk belang) dan is financiele stimulatie mogelijk op z'n plaats om de ontwikkeling van een groter ecosysteem aan bedrijvigheid en financiers te stimuleren.

Dat een onderneming business potentie heeft is voor mij niet voldoende reden om het te subsidieren wanneer er een alternatief in de kapitaalmarkt is. En dat is er in dit geval. Daarnaast is de industrie waar we over praten ook nog eens prima ontwikkeld in Nederland. Dat betekent niet dat de overheid zich helemaal afzijdig moet houden van die industrie, maar bedrijven als Whoop, Bliin en Simuze moeten gewoon zelf hun financiering regelen.

En als dat niet lukt dan geef je maar een seintje;-)"

Engelen & subsidie

Mijn reactie op het toekennen van subsidies als resultaat van de Digitale Pioniers wedstrijd heeft e.e.a. aan discussie opgeleverd. In de reacties vraagt Bjorn van Simuze.nl (een van de deelnemers) waarom er geen bedrijven zijn die door 'engelen' (Angel Investors) gefinancierd worden, hij ziet alleen maar gesubsidieerde projecten. Hieronder mijn reactie, misschien dat er anderen zijn die hier wat aan toe kunnen voegen.

"Bjorn,

Er zijn, naar mijn mening, echt voldoende 'engelen' actief. Dat ze jou niet benaderen betekent natuurlijk niet dat je ze zelf niet kunt benaderen...

Het voordeel van subsidie vanuit een ondernemersperspectief is waarschijnlijk dat het geen risicokapitaal is welke je verkrijgt in ruil voor een aandelenbelang. Dus als de subsidie er is, waarom zou je dan nog op zoek gaan naar een engel?

Een reden die subsidiesprogramma's als DP kan rechtvaardigen is dat de markt voor 'engelenkapitaal' niet aanwezig is of niet goed werkt. Subsidies kunnen die markt stimuleren door bijvoorbeeld aan te tonen dat er voldoende interessante investeringen zijn voor engelen. En het hebben van een goed functionerende engelenkapitaalmarkt is van maatschappelijk belang om innovatieve bedrijvigheid met een groot risicopotentieel mogelijk te maken.

Maar zoals jij al zegt, je kent vooral projecten die middels subsidie gefinancierd worden. Anders gezegd (maar dat is erg speculatief), het zou zelfs zo kunnen zijn dat de vele subsidies de markt voor engelenkapitaal frustreren. De voorwaarden voor een subsidie zijn voor een ondernemer soms aantrekkelijker dan die van risicokapitaal zoals gezegd.

Naast het stimuleren van de engelenkapitaalmarkt is er wat mij betreft nog een reden waarom startende bedrijven in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidie. Wanneer het risicoprofiel te groot is voor private financiers, of wanneer die er echt niet zijn, maar het wel past binnen het strategisch kader dat de politiek heeft uitgezet. Dus wanneer een bepaalde industrie in NL van de grond moet komen (maatschappelijk belang) dan is financiele stimulatie mogelijk op z'n plaats om de ontwikkeling van een groter ecosysteem aan bedrijvigheid en financiers te stimuleren.

Dat een onderneming business potentie heeft is voor mij niet voldoende reden om het te subsidieren wanneer er een alternatief in de kapitaalmarkt is. En dat is er in dit geval. Daarnaast is de industrie waar we over praten ook nog eens prima ontwikkeld in Nederland. Dat betekent niet dat de overheid zich helemaal afzijdig moet houden van die industrie, maar bedrijven als Whoop, Bliin en Simuze moeten gewoon zelf hun financiering regelen.

En als dat niet lukt dan geef je maar een seintje;-)"

It's not about Second Life

With all the hype surrounding Second Life these days it is understandable that some people are wondering if it is all justified. And on the level of Second Life the answer is probably no. There aren't that many concurrent users, there are technical and more fundamental usability issues, and there's a lot of superficial reporting on what's really happening.

But for me Second Life is showing a scenario of how we might use the internet in the future. From that perspective it inspires me. However, I do not believe that it will necessarily be Linden Lab dominating the virtual world space with Second Life. There will be many connected virtual 3D environments, like we have many websites, portals and communities today.

I think the hype is justified, but not because Second Life is or will be so successful. It could be, but it doesn't have to be. It's just an example of a much more fundamental development.

"Despite the problems and excessive hype, Second Life and the other massively multiplayer virtual worlds do represent a strange and wonderful phenomenon worth writing about for journalists: people living in an alternate reality — literally creating their alternate reality — that affects their “First Life” either through virtual relationships or by running real businesses. Hopefully, more journalists will be able to tell the story of these cultural shifts without becoming the pawns (and customers) of the game’s creator."

dinsdag 24 oktober 2006

Het gaat niet om Second Life

Gegeven alle hype rondom Second Life dezer dagen is het niet onbegrijpelijk dat sommige mensen zich afvragen of het allemaal gerechtvaardigd is. En op het niveau van Second Life zou het antwoord best wel eens nee kunnen zijn. Er zijn weinig tegelijk ingelogde gebruikers, er zijn technische en meer fundamentele usability issues, en er zijn veel oppervlakkige verhalen te vinden over wat er echt gebeurt in die wereld.

Maar voor mij laat Second Life ons een mogelijk scenario zien van hoe we het internet in toekomst zouden kunnen gaan gebruiken. Vanuit dat perspectief inspireert het mij. Dat betekent echter niet dat ik noodzakelijk geloof dat Linden Lab de virtuele wereld industrie zal domineren met Second Life. Er zullen vele geconnecte virtuele 3D omgevingen zijn, net als dat we vandaag de dag vele websites, portals en communities hebben.

Ik denk dat alle hype terecht is, maar niet omdat Second Life een groot succes is of zal zijn. Het zou kunnen, maar het hoeft niet. Het is gewoon een voorbeeld van een veel fundamentelere ontwikkeling.

"Despite the problems and excessive hype, Second Life and the other massively multiplayer virtual worlds do represent a strange and wonderful phenomenon worth writing about for journalists: people living in an alternate reality — literally creating their alternate reality — that affects their “First Life” either through virtual relationships or by running real businesses. Hopefully, more journalists will be able to tell the story of these cultural shifts without becoming the pawns (and customers) of the game’s creator."

Het gaat niet om Second Life

Gegeven alle hype rondom Second Life dezer dagen is het niet onbegrijpelijk dat sommige mensen zich afvragen of het allemaal gerechtvaardigd is. En op het niveau van Second Life zou het antwoord best wel eens nee kunnen zijn. Er zijn weinig tegelijk ingelogde gebruikers, er zijn technische en meer fundamentele usability issues, en er zijn veel oppervlakkige verhalen te vinden over wat er echt gebeurt in die wereld.

Maar voor mij laat Second Life ons een mogelijk scenario zien van hoe we het internet in toekomst zouden kunnen gaan gebruiken. Vanuit dat perspectief inspireert het mij. Dat betekent echter niet dat ik noodzakelijk geloof dat Linden Lab de virtuele wereld industrie zal domineren met Second Life. Er zullen vele geconnecte virtuele 3D omgevingen zijn, net als dat we vandaag de dag vele websites, portals en communities hebben.

Ik denk dat alle hype terecht is, maar niet omdat Second Life een groot succes is of zal zijn. Het zou kunnen, maar het hoeft niet. Het is gewoon een voorbeeld van een veel fundamentelere ontwikkeling.

"Despite the problems and excessive hype, Second Life and the other massively multiplayer virtual worlds do represent a strange and wonderful phenomenon worth writing about for journalists: people living in an alternate reality — literally creating their alternate reality — that affects their “First Life” either through virtual relationships or by running real businesses. Hopefully, more journalists will be able to tell the story of these cultural shifts without becoming the pawns (and customers) of the game’s creator."

Contextual shopping in Second Life

Amazon's Jeff Barr makes maakt een mooie vergelijking tussen de potentie van AJAX technologieën zes jaar geleden en Second Life's scripting taal vandaag de dag. Uit het Reuters interview:

"Reuters: It seems like going to shop on Amazon.com is still easier at this point than shopping in Second Life.

Jeff Barr: Ease of use is only one way you’d look at it, integration is a really important thing. You can imagine a Second Life build where you have a concert or a musician that’s just done a live performance, or maybe an author who has done a book reading. Just as you’d walk out of a venue in real life and buy a book or a T-shirt or a CD, now you have the same ability in the virtual world — it’s contextual commerce.

People love to do things that stay within the metaphor. So if you can say in character and if you’re essentially doing your shopping in avatar scale, that seems to maintain the quality of the experience.

Reuters: Are there still constraints in Second Life you find frustrating?

Jeff Barr: If you think back to the Web browsers of five or six years ago, we had all the capabilities to do AJAX and it was just a matter of time before people got clever enough and had enough experience. It just took developers a long time, and being absolute masters of the existing technology before they pushed it to the next level.

If you look at Second Life and the scripting language, you realise we’re just at the very very beginning of how people can use this."

Contextual shopping in Second Life

Amazon's Jeff Barr makes maakt een mooie vergelijking tussen de potentie van AJAX technologieën zes jaar geleden en Second Life's scripting taal vandaag de dag. Uit het Reuters interview:

"Reuters: It seems like going to shop on Amazon.com is still easier at this point than shopping in Second Life.

Jeff Barr: Ease of use is only one way you’d look at it, integration is a really important thing. You can imagine a Second Life build where you have a concert or a musician that’s just done a live performance, or maybe an author who has done a book reading. Just as you’d walk out of a venue in real life and buy a book or a T-shirt or a CD, now you have the same ability in the virtual world — it’s contextual commerce.

People love to do things that stay within the metaphor. So if you can say in character and if you’re essentially doing your shopping in avatar scale, that seems to maintain the quality of the experience.

Reuters: Are there still constraints in Second Life you find frustrating?

Jeff Barr: If you think back to the Web browsers of five or six years ago, we had all the capabilities to do AJAX and it was just a matter of time before people got clever enough and had enough experience. It just took developers a long time, and being absolute masters of the existing technology before they pushed it to the next level.

If you look at Second Life and the scripting language, you realise we’re just at the very very beginning of how people can use this."

Kwekken met de Hyves messenger

De op Jabber gebaseerde Hyves Kwekker gaat vandaag in beta. Ik heb er al even mee mogen spelen en MSN gaat in NL een geduchte concurrent krijgen wanneer Hyves geen al te grote schaalbaarheidsproblemen krijgt.

Het is meer Hyves op de desktop met als feature Instant Messaging overigens. Alle functies van de website heb je hier ook, maar uitgebreid met o.a. presence informatie die je bijvoorbeeld kunt pushen naar al je Hyves vrienden. Anders gezegd, wanneer ik m'n 'wie wat waar' informatie wijzig dan krijgt iedereen dat direct te zien via een notificatie. Over niet al te lang ook op de mobiel, dus Hyves meets Google/Dodgeball zeg maar.

Een groot voordeel bij de start van de Hyves Kwekker is dat je hele vriendenlijst ook direct beschikbaar is, je hoeft ze niet apart toe te voegen om met ze te kunnen kwekken (zolang ze de Kwekker maar hebben). Daarnaast stuur je ook direct Krabbels, Prive-berichtjes, SMS en email naar iedereen, zonder eerst naar de website te hoeven. En wanneer je zo'n berichtje ontvangt krijg je ook weer een notificatie op de desktop. Misschien dat dit de website ook wat gaat ontlasten, een andere manier om sommige bestaande schaalbaarheidsissues op te lossen...

Partijen als Yahoo en MSN hebben vanwege hun schaal een groot voordeel. Maar het gebrek aan flexibiliteit is een groot nadeel in de concurrentie met een lokale partij als Hyves. Dat voel je zowel aan veel van de details als bij de integratie tussen de diensten die Hyves al had via de website en de specifieke (IM) functies van deze desktop client. En dat beloofd veel voor de komende versies;-)

Raymond, Floris & de rest van het Hyves team: veel succes bij de uitrol!

Kwekken met de Hyves messenger

De op Jabber gebaseerde Hyves Kwekker gaat vandaag in beta. Ik heb er al even mee mogen spelen en MSN gaat in NL een geduchte concurrent krijgen wanneer Hyves geen al te grote schaalbaarheidsproblemen krijgt.

Het is meer Hyves op de desktop met als feature Instant Messaging overigens. Alle functies van de website heb je hier ook, maar uitgebreid met o.a. presence informatie die je bijvoorbeeld kunt pushen naar al je Hyves vrienden. Anders gezegd, wanneer ik m'n 'wie wat waar' informatie wijzig dan krijgt iedereen dat direct te zien via een notificatie. Over niet al te lang ook op de mobiel, dus Hyves meets Google/Dodgeball zeg maar.

Een groot voordeel bij de start van de Hyves Kwekker is dat je hele vriendenlijst ook direct beschikbaar is, je hoeft ze niet apart toe te voegen om met ze te kunnen kwekken (zolang ze de Kwekker maar hebben). Daarnaast stuur je ook direct Krabbels, Prive-berichtjes, SMS en email naar iedereen, zonder eerst naar de website te hoeven. En wanneer je zo'n berichtje ontvangt krijg je ook weer een notificatie op de desktop. Misschien dat dit de website ook wat gaat ontlasten, een andere manier om sommige bestaande schaalbaarheidsissues op te lossen...

Partijen als Yahoo en MSN hebben vanwege hun schaal een groot voordeel. Maar het gebrek aan flexibiliteit is een groot nadeel in de concurrentie met een lokale partij als Hyves. Dat voel je zowel aan veel van de details als bij de integratie tussen de diensten die Hyves al had via de website en de specifieke (IM) functies van deze desktop client. En dat beloofd veel voor de komende versies;-)

Raymond, Floris & de rest van het Hyves team: veel succes bij de uitrol!

maandag 23 oktober 2006

Google's switchboard vs. repository issue

Tim O'Reilly sees a risk in the way Google is evolving, somewhat related to my own concerns.

"But Larry's on to something. I've been seeing the distinction that he makes coming more and more into focus as a defining issue for Web 2.0. Google has been a key enabler of the decentralized nature of the net -- they make other sites more visible, distributing attention, rather than concentrating it. But some of the newer sites, and the newer applications from Google and the other big guys, are increasingly aimed at centralizing user activity and user data.

This is true of GMail, of Orkut, and of Google Calendar. Google Maps could have been such a centralization play, but because of the brilliant hackers who built the first mashups, it's instead been liberated as a "real sharing" service.

I've been concerned about this switchboard vs. repository issue very specifically with Google Book Search. While I've come to the defense of Google over their library project, and overall, I believe that GBS is a very good thing for the publishing industry, it's essential that Google remember their heritage, as a distributor of attention, rather than trying to make their sites sticky (Web 1.0)."

Google's 'switchboard vs. repository' uitdaging

Tim O'Reilly ziet ook een risico in de manier waarop Google zich ontwikkelt, vergelijkbaar met mijn eerdere gedachten.

"But Larry's on to something. I've been seeing the distinction that he makes coming more and more into focus as a defining issue for Web 2.0. Google has been a key enabler of the decentralized nature of the net -- they make other sites more visible, distributing attention, rather than concentrating it. But some of the newer sites, and the newer applications from Google and the other big guys, are increasingly aimed at centralizing user activity and user data.

This is true of GMail, of Orkut, and of Google Calendar. Google Maps could have been such a centralization play, but because of the brilliant hackers who built the first mashups, it's instead been liberated as a "real sharing" service.

I've been concerned about this switchboard vs. repository issue very specifically with Google Book Search. While I've come to the defense of Google over their library project, and overall, I believe that GBS is a very good thing for the publishing industry, it's essential that Google remember their heritage, as a distributor of attention, rather than trying to make their sites sticky (Web 1.0)."

Google's 'switchboard vs. repository' uitdaging

Tim O'Reilly ziet ook een risico in de manier waarop Google zich ontwikkelt, vergelijkbaar met mijn eerdere gedachten.

"But Larry's on to something. I've been seeing the distinction that he makes coming more and more into focus as a defining issue for Web 2.0. Google has been a key enabler of the decentralized nature of the net -- they make other sites more visible, distributing attention, rather than concentrating it. But some of the newer sites, and the newer applications from Google and the other big guys, are increasingly aimed at centralizing user activity and user data.

This is true of GMail, of Orkut, and of Google Calendar. Google Maps could have been such a centralization play, but because of the brilliant hackers who built the first mashups, it's instead been liberated as a "real sharing" service.

I've been concerned about this switchboard vs. repository issue very specifically with Google Book Search. While I've come to the defense of Google over their library project, and overall, I believe that GBS is a very good thing for the publishing industry, it's essential that Google remember their heritage, as a distributor of attention, rather than trying to make their sites sticky (Web 1.0)."

Contextual shopping in Second Life

I like the comparison Amazon's Jeff Barr makes between the potential of AJAX technologies six years ago and Second Life's scripting language today. From the Reuters interview:

"Reuters: It seems like going to shop on Amazon.com is still easier at this point than shopping in Second Life.

Jeff Barr: Ease of use is only one way you’d look at it, integration is a really important thing. You can imagine a Second Life build where you have a concert or a musician that’s just done a live performance, or maybe an author who has done a book reading. Just as you’d walk out of a venue in real life and buy a book or a T-shirt or a CD, now you have the same ability in the virtual world — it’s contextual commerce.

People love to do things that stay within the metaphor. So if you can say in character and if you’re essentially doing your shopping in avatar scale, that seems to maintain the quality of the experience.

Reuters: Are there still constraints in Second Life you find frustrating?

Jeff Barr: If you think back to the Web browsers of five or six years ago, we had all the capabilities to do AJAX and it was just a matter of time before people got clever enough and had enough experience. It just took developers a long time, and being absolute masters of the existing technology before they pushed it to the next level.

If you look at Second Life and the scripting language, you realise we’re just at the very very beginning of how people can use this."

Digitale pioniers?

Via Marketingfacts, Boris en Bright lees ik over een wedstrijd (digitale pioniers) waarbij 25 duizend euro aan subsidie gewonnen kan worden. Wanneer het om echt pionierswerk gaat dan kan ik me voorstellen dat een dergelijke subsidie nuttig kan zijn vanuit een maatschappelijk perspectief. Maar is dat ook zo in dit geval? Whoopy bijvoorbeeld is een hele leuke dienst, maar waarom is dit 'pionierswerk'? Het makkelijk maken om foto's op een kaart te plaatsen is heel handig, maar ik kan geen enkele reden bedenken waarom zo'n dienst subsidie zou moeten krijgen. Het is een gesloten systeem voor zover ik kan zien, wat betekent, om maar eens iets Web 2.0-achtigs te noemen;-), dat er geen APIs zijn om content (vanuit bijvoorbeeld Flickr) toe te voegen of eruit te halen (voor andere mash-ups, RSS feeds voor een locatie, etc). Anders gezegd, hoe vernieuwend is zo'n dienst wanneer het ook gewoon een bestaande feature van Flickr is....?

Zelfde vraag heb ik bij Bliin. Ook (voor mij) een leuke dienst, maar was het pionierswerk niet al gedaan (met de nodige subsidie) door de Waag en Just? Bliin maakt er gebruik van, net als anderen, maar waarom dan deze prijs...? (UPDATE: Tonie mailt net dat Just bij Bliin werkt)

Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat het goed is om dit soort wedstrijden te houden en te subsidieren. Maar ik heb liever dat er geen prijs wordt uitgereikt dan dat de prijzen maar naar de beste deelnemers gaan die eigenlijk niet 'pionieren'.

(UPDATE: in zijn email geeft Tonie ook aan dat subsidieregeling er niet alleen is om te 'pionieren' (gerechtvaardigt wat mij betreft), maar ook om dergelijke projecten levensvatbaar te krijgen. Persoonlijk ken ik voldoende investeerders die hard op zoek zijn naar veelbelovende initiatieven, subsidies hebben daar wat mij betreft geen functie)

Digitale pioniers?

Via Marketingfacts, Boris en Bright lees ik over een wedstrijd (digitale pioniers) waarbij 25 duizend euro aan subsidie gewonnen kan worden. Wanneer het om echt pionierswerk gaat dan kan ik me voorstellen dat een dergelijke subsidie nuttig kan zijn vanuit een maatschappelijk perspectief. Maar is dat ook zo in dit geval? Whoopy bijvoorbeeld is een hele leuke dienst, maar waarom is dit 'pionierswerk'? Het makkelijk maken om foto's op een kaart te plaatsen is heel handig, maar ik kan geen enkele reden bedenken waarom zo'n dienst subsidie zou moeten krijgen. Het is een gesloten systeem voor zover ik kan zien, wat betekent, om maar eens iets Web 2.0-achtigs te noemen;-), dat er geen APIs zijn om content (vanuit bijvoorbeeld Flickr) toe te voegen of eruit te halen (voor andere mash-ups, RSS feeds voor een locatie, etc). Anders gezegd, hoe vernieuwend is zo'n dienst wanneer het ook gewoon een bestaande feature van Flickr is....?

Zelfde vraag heb ik bij Bliin. Ook (voor mij) een leuke dienst, maar was het pionierswerk niet al gedaan (met de nodige subsidie) door de Waag en Just? Bliin maakt er gebruik van, net als anderen, maar waarom dan deze prijs...? (UPDATE: Tonie mailt net dat Just bij Bliin werkt)

Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat het goed is om dit soort wedstrijden te houden en te subsidieren. Maar ik heb liever dat er geen prijs wordt uitgereikt dan dat de prijzen maar naar de beste deelnemers gaan die eigenlijk niet 'pionieren'.

(UPDATE: in zijn email geeft Tonie ook aan dat subsidieregeling er niet alleen is om te 'pionieren' (gerechtvaardigt wat mij betreft), maar ook om dergelijke projecten levensvatbaar te krijgen. Persoonlijk ken ik voldoende investeerders die hard op zoek zijn naar veelbelovende initiatieven, subsidies hebben daar wat mij betreft geen functie)

Let's be (a) bright

I was doubting whether I should blog about this subject, but I guess Wired has this article for a reason. It's readers are more receptive to the message(s) brights like Richard Dawkins (author of The Selfish Gene and The God Delusion), Sam Harris, Daniel Dennett and others have for us. I indeed hope that one day we will all be (a) bright.

"Look at slavery," he says. We are at a beautiful restaurant in Santa Monica, near the public lots from which Americans -- nearly 80 percent of whom believe the Bible is the true word of God, if polls are correct -- walk happily down to the beach in various states of undress. "People used to think," Harris says, "that slavery was morally acceptable. The most intelligent, sophisticated people used to accept that you could kidnap whole families, force them to work for you, and sell their children. That looks ridiculous to us today. We're going to look back and be amazed that we approached this asymptote of destructive capacity while allowing ourselves to be balkanized by fantasy. What seems quixotic is quixotic -- on this side of a radical change. From the other side, you can't believe it didn't happen earlier. At some point, there is going to be enough pressure that it is just going to be too embarrassing to believe in God."

Or in (his) other words: "There is, he writes, "nothing more natural than rape. But no one would argue that rape is good, or compatible with a civil society, because it may have had evolutionary advantages for our ancestors." Like rape, Harris says, religion may be a vestige of our primitive nature that we must simply overcome."

There's a long way to go: "Still, Adams admits some marketing concerns. Atheists are predominant among the "upper 5 percent," he says. "Where we're lagging is among the lower 95 percent."

But then again "the New Atheism does not aim at success by conventional political means. It does not balance interests, it does not make compromises, it does not seek common ground. The New Atheism, outwardly at least, is a straightforward appeal to our intellect. Atheists make their stand upon the truth."

(Een) bright zijn

Ik zat te twijfelen of ik hierover zou moeten bloggen, maar ook Wired heeft dit artikel gepubliceerd met een reden. Haar op technologie en innovatie gerichte lezers staan waarschijnlijk meer open voor (discussie over) de gedachte(n) van brights als Richard Dawkins (auteur van The Selfish Gene en The God Delusion), Sam Harris, Daniel Dennett en anderen. Ook ik hoop dat we ooit allemaal bright zullen zijn (althans, het gedachtegoed zullen delen), en dan bedoel ik niet dat we allemaal Bright gaan lezen;-) Al verschilt het maar een lettertje met brights.nl....

"Look at slavery," he says. We are at a beautiful restaurant in Santa Monica, near the public lots from which Americans -- nearly 80 percent of whom believe the Bible is the true word of God, if polls are correct -- walk happily down to the beach in various states of undress. "People used to think," Harris says, "that slavery was morally acceptable. The most intelligent, sophisticated people used to accept that you could kidnap whole families, force them to work for you, and sell their children. That looks ridiculous to us today. We're going to look back and be amazed that we approached this asymptote of destructive capacity while allowing ourselves to be balkanized by fantasy. What seems quixotic is quixotic -- on this side of a radical change. From the other side, you can't believe it didn't happen earlier. At some point, there is going to be enough pressure that it is just going to be too embarrassing to believe in God."

Of in (zijn) andere woorden: "There is, he writes, "nothing more natural than rape. But no one would argue that rape is good, or compatible with a civil society, because it may have had evolutionary advantages for our ancestors." Like rape, Harris says, religion may be a vestige of our primitive nature that we must simply overcome."

Er is nog een lange weg te gaan: "Still, Adams admits some marketing concerns. Atheists are predominant among the "upper 5 percent," he says. "Where we're lagging is among the lower 95 percent."

Maar goed, "the New Atheism does not aim at success by conventional political means. It does not balance interests, it does not make compromises, it does not seek common ground. The New Atheism, outwardly at least, is a straightforward appeal to our intellect. Atheists make their stand upon the truth."

(Een) bright zijn

Ik zat te twijfelen of ik hierover zou moeten bloggen, maar ook Wired heeft dit artikel gepubliceerd met een reden. Haar op technologie en innovatie gerichte lezers staan waarschijnlijk meer open voor (discussie over) de gedachte(n) van brights als Richard Dawkins (auteur van The Selfish Gene en The God Delusion), Sam Harris, Daniel Dennett en anderen. Ook ik hoop dat we ooit allemaal bright zullen zijn (althans, het gedachtegoed zullen delen), en dan bedoel ik niet dat we allemaal Bright gaan lezen;-) Al verschilt het maar een lettertje met brights.nl....

"Look at slavery," he says. We are at a beautiful restaurant in Santa Monica, near the public lots from which Americans -- nearly 80 percent of whom believe the Bible is the true word of God, if polls are correct -- walk happily down to the beach in various states of undress. "People used to think," Harris says, "that slavery was morally acceptable. The most intelligent, sophisticated people used to accept that you could kidnap whole families, force them to work for you, and sell their children. That looks ridiculous to us today. We're going to look back and be amazed that we approached this asymptote of destructive capacity while allowing ourselves to be balkanized by fantasy. What seems quixotic is quixotic -- on this side of a radical change. From the other side, you can't believe it didn't happen earlier. At some point, there is going to be enough pressure that it is just going to be too embarrassing to believe in God."

Of in (zijn) andere woorden: "There is, he writes, "nothing more natural than rape. But no one would argue that rape is good, or compatible with a civil society, because it may have had evolutionary advantages for our ancestors." Like rape, Harris says, religion may be a vestige of our primitive nature that we must simply overcome."

Er is nog een lange weg te gaan: "Still, Adams admits some marketing concerns. Atheists are predominant among the "upper 5 percent," he says. "Where we're lagging is among the lower 95 percent."

Maar goed, "the New Atheism does not aim at success by conventional political means. It does not balance interests, it does not make compromises, it does not seek common ground. The New Atheism, outwardly at least, is a straightforward appeal to our intellect. Atheists make their stand upon the truth."

Embracing Big Brother

There's no escaping Big Brother, so let's make sure we can live with him. This scenario is one of the reasons I'm taking a lot of pictures, plot them on a map and localize myself almost 24/7.

"Whether or not Elahi's story is overstated (as Ethan says some people claim), his approach is still thought-provoking. We're all focused on the idea of hiding from surveillance. Hasan has instead embraced it, saying that documenting everything about his life is the best way of saying he has nothing to hide. Conceptual art indeed."

Leven met Big Brother

Je kunt niet ontsnappen aan Big Brother, dus laten we er dan maar voor zorgen dat we er goed mee kunnen leven. Dit toekomstbeeld is een van de redenen dat ik veel foto's neem, ze op een kaart zet en dat ik mezelf bijna 24/7 lokaliseer.

"Whether or not Elahi's story is overstated (as Ethan says some people claim), his approach is still thought-provoking. We're all focused on the idea of hiding from surveillance. Hasan has instead embraced it, saying that documenting everything about his life is the best way of saying he has nothing to hide. Conceptual art indeed."

Leven met Big Brother

Je kunt niet ontsnappen aan Big Brother, dus laten we er dan maar voor zorgen dat we er goed mee kunnen leven. Dit toekomstbeeld is een van de redenen dat ik veel foto's neem, ze op een kaart zet en dat ik mezelf bijna 24/7 lokaliseer.

"Whether or not Elahi's story is overstated (as Ethan says some people claim), his approach is still thought-provoking. We're all focused on the idea of hiding from surveillance. Hasan has instead embraced it, saying that documenting everything about his life is the best way of saying he has nothing to hide. Conceptual art indeed."

vrijdag 20 oktober 2006

Multi-generatie gaming

Liz Lawley schrijft over 'cross-generational play' bij Terra Nova. Als je zelf kinderen hebt dan is dit leerzaam, zeker wanneer je wel eens denkt 'wat moet ik nou met al dat gamen en computeren van die kids'? En dat is een vraag die ik vaak van ouders krijg...

"What happened as a result was that a number of the guild officers took the responsibility of looking out for the younger players--sending /tells to new players complaining about behavior reminding them that 13yo behavior wasn't inappropriate for a 13yo, and providing a little more guidance and support to the younger players than they might have offered to an adult. ("Sure, I'll run you through Deadmines. Again.") That, to me, represents the very best of what virtual worlds have to offer to our kids. The guild had become an online village, a place where I knew that even if I wasn't there to play with my kids, adults I knew and trusted were there. A virtual "neighborhood watch." This provided not just security for my kids, but also an opportunity for them to learn. They had role models, people who exhibited the kind of behavior online that I wanted them to emulate."

Cross-generational gaming

Liz Lawley writes about cross-generational play over at Terra Nova. This is very fascinating if you have kids of your own and you're not sure 'what to think of all this gaming and computer stuff' your kids seem to like so much. It's a topic I'm often discussing with those parents...

"What happened as a result was that a number of the guild officers took the responsibility of looking out for the younger players--sending /tells to new players complaining about behavior reminding them that 13yo behavior wasn't inappropriate for a 13yo, and providing a little more guidance and support to the younger players than they might have offered to an adult. ("Sure, I'll run you through Deadmines. Again.") That, to me, represents the very best of what virtual worlds have to offer to our kids. The guild had become an online village, a place where I knew that even if I wasn't there to play with my kids, adults I knew and trusted were there. A virtual "neighborhood watch." This provided not just security for my kids, but also an opportunity for them to learn. They had role models, people who exhibited the kind of behavior online that I wanted them to emulate."

Multi-generatie gaming

Liz Lawley schrijft over 'cross-generational play' bij Terra Nova. Als je zelf kinderen hebt dan is dit leerzaam, zeker wanneer je wel eens denkt 'wat moet ik nou met al dat gamen en computeren van die kids'? En dat is een vraag die ik vaak van ouders krijg...

"What happened as a result was that a number of the guild officers took the responsibility of looking out for the younger players--sending /tells to new players complaining about behavior reminding them that 13yo behavior wasn't inappropriate for a 13yo, and providing a little more guidance and support to the younger players than they might have offered to an adult. ("Sure, I'll run you through Deadmines. Again.") That, to me, represents the very best of what virtual worlds have to offer to our kids. The guild had become an online village, a place where I knew that even if I wasn't there to play with my kids, adults I knew and trusted were there. A virtual "neighborhood watch." This provided not just security for my kids, but also an opportunity for them to learn. They had role models, people who exhibited the kind of behavior online that I wanted them to emulate."

donderdag 19 oktober 2006

Marketing in 2007 & 2010

Tijdschrift voor Marketing rapporteert over de Marketing Trends voor 2007. Websites worden belangrijk is de uitkomst van het Berenschot onderzoek;-)

Een paar maanden geleden beantwoorde ik wat vragen over 'Marketing in 2010' voor datzelfde Tijdschrift voor Marketing. Inmiddels zal het wel op papier gepubliceerd zijn, daarom ook nog maar eens hier.

Hoe ziet het er in 2010 uit voor (interactieve) marketing/media?
'Het goede nieuws is: slimme marketeers gaan veel tijd en geld besparen doordat het makkelijker wordt om de consument erachter te laten komen dat er een voor hem of haar relevant product of dienst op de markt is. Het slechte - maar toch ook wel goede - nieuws is: slechte producten worden onverkoopbaar, dus marketeers zullen veel tijd kwijt zijn als innovatieschakel tussen consument en product.'

'Er zijn een aantal trends die in deze richting wijzen. Het wordt bijvoorbeeld steeds makkelijker om ´latente` - vraag en aanbod te matchen. Het succes van zoekmachinemarketing is fascinerend om te volgen, zeker omdat het zoveel efficienter en effectiever kan zijn dan traditionele vormen van marketing. Maar eigenlijk nog meer omdat ook zoekmachinemarketing nog steeds zo inefficient is. Hoe vaak wordt iemand toch weer geconfronteerd met een compleet irrelevante boodschap? De mogelijkheden om contextuele informatie - wat is de consument waar aan het doen - te combineren met gegevens over die specifieke individu nemen sterk toe, en daarmee ook de mogelijke relevantie van de interactie tussen aanbieder en vrager. Geen nieuwe trend, maar wel aan het versnellen en dat zal in 2010 vooral via de interactieve media heel zichtbaar zijn. Nieuw is wel dat deze technieken dan gebruikt kunnen worden via alle media en in alle vormen. Websites uiteraard, maar ook in print, outdoor, op tv of mobiel, in games of zelfs op de winkelvloer. En als tekstadvertenties, video of plaatjes, in tweedimensionale en driedimensionale omgevingen. Symptomen van deze trend zijn onder neer de initiatieven van Google op print en video gebied, maar ook een film als Minority Report.'

Aandacht, vertrouwen en intenties zijn belangrijke begrippen in 2010. Al die informatie die wordt opgeslagen over wat mensen doen, wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en wat hun intenties zijn, van wie is die eigenlijk? Wie mag het gebruiken? De controle daarover zal steeds meer verschuiven naar het individu, waar het hoort. Die zal het gebruik ervan toestaan als daar iets van waarde tegenover staat. Intenties en vraag zullen ook automatisch expliciet gemaakt worden, het is aan de marketeer om er vervolgens iets zinvols mee te doen. Recente voorbeelden van deze trend zijn initiatieven als Attention-Trust, Root Markets, Microformats en Edgeio.

Verder wordt het netwerk waarbinnen iemand leeft steeds belangrijker bij het vinden van informatie en het maken van keuzes. In rap tempo worden relaties tussen miljoenen mensen online vastgelegd. Vanuit een sociaal of professioneel perspectief, vanuit specifieke interesses, en ga zo maar door. Waar het nu voor de gemiddelde marketeer lijkt alsof alle jongeren alleen maar online aan het daten zijn, wordt er in werkelijkheid een ongekend platform gebouwd, dat in 2010 al een cruciale schakel zal blijken te zijn voor de manier waarop de markt werkt. De verzamelde kennis en ervaring van grote groepen mensen met dezelfde behoeften of karakteristieken wordt voor elk individu beschikbaar, vaak zonder dat we het door hebben. Reputatie en identiteit worden centrale begrippen bij het sorteren en vinden van informatie. Hierbij moet je denken aan ontwikkelingen als Illumio, Hyves, Windows CardSpace, Rapleaf en PeopleAggregator.

Markten zijn conversaties waarin iedereen participeert, ook dat wordt steeds duidelijker. Gesproken wordt er met woorden en daden, met reacties en clicks. Steeds minder zal er sprake zijn van een zender en een ontvanger. Interactie wordt individueler en persoonlijker. Merken en producten zijn altijd al onderwerp van gesprek geweest, maar meer dan ooit krijgt de marketeer mogelijkheden om in de converstatie te participeren en deze te faciliteren. Luisteren naar klanten is nog nooit zo makkelijk geweest, de conversatie zal een belangrijkere input zijn voor innovatie en marketing. Je ziet dit terug in ontwikkelingen als weblogs, chatbots, Technorati, iNods en MySpace.

Wat moet marketeer nu doen om in 2010 niet buiten de boot te vallen?
`Ga mee in de trends, om te leren. Het is nu allemaal redelijk kleinschalig, maar de principes zijn duidelijk. Hoe sneller je leert, hoe beter je ervan kunt profiteren wanneer de kleine schaal van vandaag de grote schaal van 2010 zal blijken zijn. Technologie faciliteert veel van deze trends, maar de verandering zelf is niet technologisch - meer maatschappelijk, sociaal en cultureel. Organisaties zullen kennis en ervaring moeten opbouwen, en daarom is experimenteren zo belangrijk. Gebruik Google AdSense, start een Hyve of een weblog, geef je merk een persoonlijkheid via een chatbot en open een winkel in Second Life. Niet omdat deze zaken een gegarandeerd succes gaan worden, maar omdat je zo de dynamiek van een veranderende markt beter kunt doorgronden.`

Welk merk zet dan de toon?
`eBay, BBC, Microsoft, Amazon, Yahoo, Heineken en H&M zijn om verschillende redenen goede voorbeelden. Het succes dat ze hebben in het doorgronden en gebruik maken van de trends die ik eerder noemde, is nu echter nog niet altijd meetbaar in euro´s. Wel in 2010.`

Wat hoop je in 2010 echt niet meer te doen?
`In 2010 hoop ik geen aandacht meer te hoeven kopen of inplannen waarvan ik vooraf al weet dat het grotendeels verspeelde energie is.`

Waar haal je dan je inspiratie vandaan?
`Net als nu, vooral door met en voor jongeren te werken, ze bezig te zien met dingen die voor hen natuurlijk en vertrouwd zijn, maar voor het merendeel van de mensen nieuw en soms zelfs eng.`

Het kost gewoon tijd

Soms begrijp ik echt niet waarom sommige politici en ambtenaren zoveel tijd verspelen aan het maken en uitvoeren van plannen die nooit zo uitpakken zoals zij kennelijk hopen. Maar dan lees ik Martin's gedachten over dat soort zaken en denk ik maar dat het allemaal wel goed komt, juist doordat de plannen niet werken zoals gehoopt;-)

"Between the bans on online gambling in the USA, and AllOfMP3.com under attack, I can safely predict one thing: alternative forms of value storage and transmission are about to get a big boost. And the American government is going to get a nasty shock, in that there are other sovereign countries who will be the beneficiaries. A whole bunch of tech and business models from the bust need a dust-off. As for telcos, this is unwelcome news. The prepay industry has been expanding into payments for all sorts of digital and physical services, and this in the long run means there’s now competition on the horizon. They’ll do OK, and each will find its own distribution niche. The Internet is going to have a much deeper impact on society and institutions than we think. It just takes time."

Marketing in 2007 & 2010

Tijdschrift voor Marketing rapporteert over de Marketing Trends voor 2007. Websites worden belangrijk is de uitkomst van het Berenschot onderzoek;-)

Een paar maanden geleden beantwoorde ik wat vragen over 'Marketing in 2010' voor datzelfde Tijdschrift voor Marketing. Inmiddels zal het wel op papier gepubliceerd zijn, daarom ook nog maar eens hier.

Hoe ziet het er in 2010 uit voor (interactieve) marketing/media?
'Het goede nieuws is: slimme marketeers gaan veel tijd en geld besparen doordat het makkelijker wordt om de consument erachter te laten komen dat er een voor hem of haar relevant product of dienst op de markt is. Het slechte - maar toch ook wel goede - nieuws is: slechte producten worden onverkoopbaar, dus marketeers zullen veel tijd kwijt zijn als innovatieschakel tussen consument en product.'

'Er zijn een aantal trends die in deze richting wijzen. Het wordt bijvoorbeeld steeds makkelijker om – latente - vraag en aanbod te matchen. Het succes van zoekmachinemarketing is fascinerend om te volgen, zeker omdat het zoveel efficiënter en effectiever kan zijn dan traditionele vormen van marketing. Maar eigenlijk nog meer omdat ook zoekmachinemarketing nog steeds zo inefficiënt is. Hoe vaak wordt iemand toch weer geconfronteerd met een compleet irrelevante boodschap? De mogelijkheden om contextuele informatie - wat is de consument waar aan het doen - te combineren met gegevens over die specifieke individu nemen sterk toe, en daarmee ook de mogelijke relevantie van de interactie tussen aanbieder en vrager. Geen nieuwe trend, maar wel aan het versnellen en dat zal in 2010 vooral via de interactieve media heel zichtbaar zijn. Nieuw is wel dat deze technieken dan gebruikt kunnen worden via alle media en in alle vormen. Websites uiteraard, maar ook in print, outdoor, op tv of mobiel, in games of zelfs op de winkelvloer. En als tekstadvertenties, video of plaatjes, in tweedimensionale en driedimensionale omgevingen. Symptomen van deze trend zijn onder neer de initiatieven van Google op print en video gebied, maar ook een film als Minority Report.'

Aandacht, vertrouwen en intenties zijn belangrijke begrippen in 2010. Al die informatie die wordt opgeslagen over wat mensen doen, wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en wat hun intenties zijn, van wie is die eigenlijk? Wie mag het gebruiken? De controle daarover zal steeds meer verschuiven naar het individu, waar het hoort. Die zal het gebruik ervan toestaan als daar iets van waarde tegenover staat. Intenties en vraag zullen ook automatisch expliciet gemaakt worden, het is aan de marketeer om er vervolgens iets zinvols mee te doen. Recente voorbeelden van deze trend zijn initiatieven als Attention-Trust, Root Markets, Microformats en Edgeio.

Verder wordt het netwerk waarbinnen iemand leeft steeds belangrijker bij het vinden van informatie en het maken van keuzes. In rap tempo worden relaties tussen miljoenen mensen online vastgelegd. Vanuit een sociaal of professioneel perspectief, vanuit specifieke interesses, en ga zo maar door. Waar het nu voor de gemiddelde marketeer lijkt alsof alle jongeren alleen maar online aan het daten zijn, wordt er in werkelijkheid een ongekend platform gebouwd, dat in 2010 al een cruciale schakel zal blijken te zijn voor de manier waarop de markt werkt. De verzamelde kennis en ervaring van grote groepen mensen met dezelfde behoeften of karakteristieken wordt voor elk individu beschikbaar, vaak zonder dat we het door hebben. Reputatie en identiteit worden centrale begrippen bij het sorteren en vinden van informatie. Hierbij moet je denken aan ontwikkelingen als Illumio, Hyves, Windows CardSpace, Rapleaf en PeopleAggregator.

Markten zijn conversaties waarin iedereen participeert, ook dat wordt steeds duidelijker. Gesproken wordt er met woorden en daden, met reacties en clicks. Steeds minder zal er sprake zijn van een zender en een ontvanger. Interactie wordt individueler en persoonlijker. Merken en producten zijn altijd al onderwerp van gesprek geweest, maar meer dan ooit krijgt de marketeer mogelijkheden om in de converstatie te participeren en deze te faciliteren. Luisteren naar klanten is nog nooit zo makkelijk geweest, de conversatie zal een belangrijkere input zijn voor innovatie en marketing. Je ziet dit terug in ontwikkelingen als weblogs, chatbots, Technorati, iNods en MySpace.

Wat moet marketeer nu doen om in 2010 niet buiten de boot te vallen?
‘Ga mee in de trends, om te leren. Het is nu allemaal redelijk kleinschalig, maar de principes zijn duidelijk. Hoe sneller je leert, hoe beter je ervan kunt profiteren wanneer de kleine schaal van vandaag de grote schaal van 2010 zal blijken zijn. Technologie faciliteert veel van deze trends, maar de verandering zelf is niet technologisch - meer maatschappelijk, sociaal en cultureel. Organisaties zullen kennis en ervaring moeten opbouwen, en daarom is experimenteren zo belangrijk. Gebruik Google AdSense, start een Hyve of een weblog, geef je merk een persoonlijkheid via een chatbot en open een winkel in Second Life. Niet omdat deze zaken een gegarandeerd succes gaan worden, maar omdat je zo de dynamiek van een veranderende markt beter kunt doorgronden.’

Welk merk zet dan de toon?
‘eBay, BBC, Microsoft, Amazon, Yahoo, Heineken en H&M zijn om verschillende redenen goede voorbeelden. Het succes dat ze hebben in het doorgronden en gebruik maken van de trends die ik eerder noemde, is nu echter nog niet altijd meetbaar in euro’s. Wel in 2010.’

Wat hoop je in 2010 echt niet meer te doen?
‘In 2010 hoop ik geen aandacht meer te hoeven kopen of inplannen waarvan ik vooraf al weet dat het grotendeels verspeelde energie is.’

Waar haal je dan je inspiratie vandaan?
‘Net als nu, vooral door met en voor jongeren te werken, ze bezig te zien met dingen die voor hen natuurlijk en vertrouwd zijn, maar voor het merendeel van de mensen nieuw en soms zelfs eng.’

It just takes time

Sometimes I just don't understand why some politicians and law makers are wasting their time on plans that will never work out they way they hope. But then I read Martin's thoughts on those events and they make me think it's all for the better;-)

"Between the bans on online gambling in the USA, and AllOfMP3.com under attack, I can safely predict one thing: alternative forms of value storage and transmission are about to get a big boost. And the American government is going to get a nasty shock, in that there are other sovereign countries who will be the beneficiaries. A whole bunch of tech and business models from the bust need a dust-off. As for telcos, this is unwelcome news. The prepay industry has been expanding into payments for all sorts of digital and physical services, and this in the long run means there’s now competition on the horizon. They’ll do OK, and each will find its own distribution niche. The Internet is going to have a much deeper impact on society and institutions than we think. It just takes time."

Het kost gewoon tijd

Soms begrijp ik echt niet waarom sommige politici en ambtenaren zoveel tijd verspelen aan het maken en uitvoeren van plannen die nooit zo uitpakken zoals zij kennelijk hopen. Maar dan lees ik Martin's gedachten over dat soort zaken en denk ik maar dat het allemaal wel goed komt, juist doordat de plannen niet werken zoals gehoopt;-)

"Between the bans on online gambling in the USA, and AllOfMP3.com under attack, I can safely predict one thing: alternative forms of value storage and transmission are about to get a big boost. And the American government is going to get a nasty shock, in that there are other sovereign countries who will be the beneficiaries. A whole bunch of tech and business models from the bust need a dust-off. As for telcos, this is unwelcome news. The prepay industry has been expanding into payments for all sorts of digital and physical services, and this in the long run means there’s now competition on the horizon. They’ll do OK, and each will find its own distribution niche. The Internet is going to have a much deeper impact on society and institutions than we think. It just takes time."

woensdag 18 oktober 2006

De PS3 PC

Als Sony in staat is om wederom tientallen miljoenen game consoles te verkopen dan krijgen we een heel nieuwe dimensie in de 'war for the living room' en de strijd tussen het Windows en Linux besturingssysteem. Terra Soft Solutions kondigde net aan dat er een speciale Linux versie voor de PS3 zal zijn. Wat zoveel betekent als dat de PS3 een complete PC zal worden. En ik net een Wii bestellen omdat deze een browser heeft met Flash support...;-)

"The distribution will also have full package support, allowing for expansion of the installed software. It will also come with OpenOffice and Firefox preinstalled, among others. This is Sony’s killer app essentially if it’s done right. A full fledged operating system on the PS3 allows near limitless expansion. This changes everything, what do you think?"

The PS3 PC

If Sony is capable of again selling tens of millions of (expensive) game consoles there will be an interesting new dimension to the 'war for the living room' and the OS battle between Windows and Linux. Terra Soft Solutions just announced there will be Linux on the PS3. Essentially turning the PS3 into a complete PC. And I just ordered a Wii because it has a browser that supports Flash...;-)

"The distribution will also have full package support, allowing for expansion of the installed software. It will also come with OpenOffice and Firefox preinstalled, among others. This is Sony’s killer app essentially if it’s done right. A full fledged operating system on the PS3 allows near limitless expansion. This changes everything, what do you think?"

De PS3 PC

Als Sony in staat is om wederom tientallen miljoenen game consoles te verkopen dan krijgen we een heel nieuwe dimensie in de 'war for the living room' en de strijd tussen het Windows en Linux besturingssysteem. Terra Soft Solutions kondigde net aan dat er een speciale Linux versie voor de PS3 zal zijn. Wat zoveel betekent als dat de PS3 een complete PC zal worden. En ik net een Wii bestellen omdat deze een browser heeft met Flash support...;-)

"The distribution will also have full package support, allowing for expansion of the installed software. It will also come with OpenOffice and Firefox preinstalled, among others. This is Sony’s killer app essentially if it’s done right. A full fledged operating system on the PS3 allows near limitless expansion. This changes everything, what do you think?"

dinsdag 17 oktober 2006

Geen TV op het web voorlopig

Ik heb regelmatig discussies over hoe we in de nabije toekomst allemaal TV 'op het web' gaan kijken. Kijk maar naar YouTube zeggen mensen dan. En ondanks het feit dat dit model heel erg logisch klinkt snapt men vaak niet hoeveel moeite, tijd en geld het gaat kosten om dit allemaal mogelijk te maken. Robert Arn probeert het op VentureBeat uit te leggen. En nee, P2P is niet het antwoord...

"Let’s look at the real data volumes and associated costs behind the belief network. Some 111 million U.S. households have their TV sets on an average of 8.5 hours a day, according to the Television Bureau of Advertising and Nielsen Media Research. This represents a data volume of about 318,000 TeraBytes per day, or 1590 times the data volume of YouTube. Who is going to deliver it? Akamai? No, and here’s why: Akamai has roughly 300 Gb/s bandwidth in its network today. Building that network cost about $329 Million in raw asset and facility purchases, let’s say about $1Million per Gb/s of bandwidth. To deliver the volume of data just described would take about 83,000 Gb/s bandwidth. That’s $83 billion of capital cost in the Akamai model."

No TV on the web for now

I often find myself in a discussion about how we are all going to watch TV 'on the web' in the near future. Look at YouTube people say. And altough that model might sound really promising and obvious, they don't realize the effort required to make it all happen. Robert Arn tries to explain it over at VentureBeat. And no, P2P is not the answer...

"Let’s look at the real data volumes and associated costs behind the belief network. Some 111 million U.S. households have their TV sets on an average of 8.5 hours a day, according to the Television Bureau of Advertising and Nielsen Media Research. This represents a data volume of about 318,000 TeraBytes per day, or 1590 times the data volume of YouTube. Who is going to deliver it? Akamai? No, and here’s why: Akamai has roughly 300 Gb/s bandwidth in its network today. Building that network cost about $329 Million in raw asset and facility purchases, let’s say about $1Million per Gb/s of bandwidth. To deliver the volume of data just described would take about 83,000 Gb/s bandwidth. That’s $83 billion of capital cost in the Akamai model."

Geen TV op het web voorlopig

Ik heb regelmatig discussies over hoe we in de nabije toekomst allemaal TV 'op het web' gaan kijken. Kijk maar naar YouTube zeggen mensen dan. En ondanks het feit dat dit model heel erg logisch klinkt snapt men vaak niet hoeveel moeite, tijd en geld het gaat kosten om dit allemaal mogelijk te maken. Robert Arn probeert het op VentureBeat uit te leggen. En nee, P2P is niet het antwoord...

"Let’s look at the real data volumes and associated costs behind the belief network. Some 111 million U.S. households have their TV sets on an average of 8.5 hours a day, according to the Television Bureau of Advertising and Nielsen Media Research. This represents a data volume of about 318,000 TeraBytes per day, or 1590 times the data volume of YouTube. Who is going to deliver it? Akamai? No, and here’s why: Akamai has roughly 300 Gb/s bandwidth in its network today. Building that network cost about $329 Million in raw asset and facility purchases, let’s say about $1Million per Gb/s of bandwidth. To deliver the volume of data just described would take about 83,000 Gb/s bandwidth. That’s $83 billion of capital cost in the Akamai model."

donderdag 12 oktober 2006

CNET on Eccky

Great article over at CNET on Eccky!

"It's a very natural evolution," said Amy Jo Kim, creative director of ShuffleBrain, a design studio for games and network services. But she offered a word of caution: "Virtual pet games are very addictive--they tap into guilt and a core part of being human."

Two corrections however: (1) we did not launch in April 2005. In November 2005 we had a beta launch and in March 2006 (7 months ago!) we had a commercial launch. And (2): we have 360.000 registered (Dutch) users at the moment, not 310.000. Still growing with about 60.000 a month...

Eccky op CNET

Mooi artikel over Eccky op CNET!

"It's a very natural evolution," said Amy Jo Kim, creative director of ShuffleBrain, a design studio for games and network services. But she offered a word of caution: "Virtual pet games are very addictive--they tap into guilt and a core part of being human."

Twee correcties trouwens: (1) we zijn niet gelanceerd in April 2005. In November 2005 was de beta lancering en in Maart 2006 (7 maanden geleden!) was de commerciele lancering. En (2): er zijn nu 360.000 geregistreerde (Nederlandse) gebruikers, niet 310.000. Het groeit nog steeds met nu zo'n 60.000 per maand...

Eccky op CNET

Mooi artikel over Eccky op CNET!

"It's a very natural evolution," said Amy Jo Kim, creative director of ShuffleBrain, a design studio for games and network services. But she offered a word of caution: "Virtual pet games are very addictive--they tap into guilt and a core part of being human."

Twee correcties trouwens: (1) we zijn niet gelanceerd in April 2005. In November 2005 was de beta lancering en in Maart 2006 (7 maanden geleden!) was de commerciele lancering. En (2): er zijn nu 360.000 geregistreerde (Nederlandse) gebruikers, niet 310.000. Het groeit nog steeds met nu zo'n 60.000 per maand...

Ik heb gezondigd

Van Nokia kreeg ik een N93 om een beetje mee te spelen, ik mag 'm houden wanneer ik een filmpje online zet over een van de zeven hoofdzonden. Meerdere bloggers doen hier aan mee, Bas was de vorige en Bright de volgende. Er valt veel te vertellen over deze telefoon/camera, maar je kunt het beste zelf even kijken naar het filmpje hieronder (en hier het origineel) om een indruk te krijgen van de kwaliteit. Ik heb het filmpje bewust niet bewerkt (maar wel geVideoEGGed), dus what you see is what you get....En welke hoofdzonde is het? Dat is helaas een dubbel doordenkertje, maar wel een toepasselijke in de context van deze weblog en de onderwerpen waar ik wel vaker over schrijf... Het is gemaakt tijdens een bezoekje aan Boom Chicago, ook dat zou een hint moeten zijn.

dinsdag 10 oktober 2006

Ik snap Google niet

Waarom is Google meer dan een 'matching engine' (van informatie, advertenties, etc) aan het worden? Waarom gaan ze steeds meer concurreren met sommige van hun (potentieel) meest winstgevende partners? Het is een verticale en horizontale integratie die ik niet begrijp. Ik snap hun missie, het organiseren van alle informatie op aarde, zo lang ze dingen indexeren en het voor mij makkelijk maken om te vinden wat ik zoek. Of dat nu een advertentie is of een website, op een kaart, via Froogle of Base, of in het domein van een partner. Maar meer en meer worden ze zelf een content platform. Waarom moeten ze YouTube acquireren om alle informatie op de wereld te organiseren? Ze moeten YouTube videos indexeren, niet hun platform kopen. Ik snapte dat met Blogger, Orkut, GVideo, GTalk, Gmail en Picasa ook al niet. Ik zie de business potentie van dergelijke diensten wel, zeker als ze goed geintegreerd zijn. Sterker nog, ik gebruik er veel zelf;-) Maar waarom is dat Google's business? Ze hebben een fantastisch platform om dergelijke diensten mogelijk te maken, te faciliteren en er geld aan te verdienen wanneer ze gestart en gemanaged worden door anderen, maar waarom moeten al deze diensten helemaal van Google zijn?

De enige reden die ik kan bedenken waarom ze dit doen is omdat ze een toekomst zien waarin een klein aantal grote bedrijven (Yahoo, Micrsoft, Google) de markt voor communicatie, delen, samenwerken en publiceren domineren met sterk geintegreerde proposities voor zowel individuen en bedrijven. En dat elk van deze spelers hun eigen matching engine zal hebben om deze gratis diensten te financieren. Google had dat laatste al, dus nu bouwen en kopen ze het eerste om ervoor te zorgen dat ze niet 'out-of-business' zijn wanneer dat toekomstbeeld werkelijkheid wordt. Maar zal dat gebeuren? Dat lijkt me niet. Hechte verticale en horizontale integratie georganiseerd in één bedrijf is niet het natuurlijke model voor online diensten en produkten.

I don't get Google

Why is Google becoming more then a matching engine (of information, advertisements, etc)? Why are they starting to compete with some of their (potentially) most profitable partners? It's a vertical and horizontal integration I don't get. I understand their mission, organizing the world's information, as long as they are indexing things and make it easy for me to find what I'm looking for. Whether that is an ad or a website, on a map, through Froogle or Base, or in a partner's domain. But more and more they are becoming a content platform themselves. Why do they have to buy YouTube to organize the world's information? They need to index YouTube's videos, not buy their platform. I didn't understand it with Blogger, Orkut, GVideo, GTalk, Gmail and Picasa either. I do understand the business opportunity of those services, certainly when they are well integrated. Hey, I'm using almost all of them;-) But why is that Google's business? They have a great platform to enable, facilitate and profit from such businesses when started and run by others, but why does it have to be their business completely?

The only reason I can think of why they are doing this is because they see a future where a small number of companies (Yahoo, Micrsoft, Google) will dominate the communications, sharing, collaboration and publishing business with very tightly integrated offerings for both individuals and businesses. And that each of these businesses will have their own matching engine as a monetizing driver since all services will be offered for free. Google already had the latter, so they are now building and acquiring the first to make sure they won't be out of business if this future unfolds. But will that happen? I don't think so. Tight vertical and horizontal integration organized in one company is not a natural model for doing business online.

Ik snap Google niet

Waarom is Google meer dan een 'matching engine' (van informatie, advertenties, etc) aan het worden? Waarom gaan ze steeds meer concurreren met sommige van hun (potentieel) meest winstgevende partners? Het is een verticale en horizontale integratie die ik niet begrijp. Ik snap hun missie, het organiseren van alle informatie op aarde, zo lang ze dingen indexeren en het voor mij makkelijk maken om te vinden wat ik zoek. Of dat nu een advertentie is of een website, op een kaart, via Froogle of Base, of in het domein van een partner. Maar meer en meer worden ze zelf een content platform. Waarom moeten ze YouTube acquireren om alle informatie op de wereld te organiseren? Ze moeten YouTube videos indexeren, niet hun platform kopen. Ik snapte dat met Blogger, Orkut, GVideo, GTalk, Gmail en Picasa ook al niet. Ik zie de business potentie van dergelijke diensten wel, zeker als ze goed geintegreerd zijn. Sterker nog, ik gebruik er veel zelf;-) Maar waarom is dat Google's business? Ze hebben een fantastisch platform om dergelijke diensten mogelijk te maken, te faciliteren en er geld aan te verdienen wanneer ze gestart en gemanaged worden door anderen, maar waarom moeten al deze diensten helemaal van Google zijn?

De enige reden die ik kan bedenken waarom ze dit doen is omdat ze een toekomst zien waarin een klein aantal grote bedrijven (Yahoo, Micrsoft, Google) de markt voor communicatie, delen, samenwerken en publiceren domineren met sterk geintegreerde proposities voor zowel individuen en bedrijven. En dat elk van deze spelers hun eigen matching engine zal hebben om deze gratis diensten te financieren. Google had dat laatste al, dus nu bouwen en kopen ze het eerste om ervoor te zorgen dat ze niet 'out-of-business' zijn wanneer dat toekomstbeeld werkelijkheid wordt. Maar zal dat gebeuren? Dat lijkt me niet. Hechte verticale en horizontale integratie georganiseerd in één bedrijf is niet het natuurlijke model voor online diensten en produkten.

maandag 9 oktober 2006

Petaschaal computers in je oor

Wired neemt een kijkje in de toekoemst door de initiatieven van Google, Microsoft et al om enorme datacenters te creëren te analyseren.

"The next wave of innovation will compress today's parallel solutions in an evolutionary convergence of electronics and optics: 3-D and even holographic memory cells; lasers inscribed on the tops of chips, replacing copper pins with streams of photons; and all-optical networks in which thousands of colors of light travel along a single fiber. As these advances find their way into an increasing variety of devices, the petascale computer will shrink from a dinosaur to a teleputer – the successor to today's handhelds – in your ear or in your signal path. It will access a variety of searchers and servers, enabling participation in metaverses beyond the ken of even Ray Kurzweil's prophetic imagination. Moreover, it will link to trillions of sensors around the globe, giving it a constant knowledge of the physical state of the world, from traffic conditions to the workings of your own biomachine."

Geotagging explodeert

Bright schrijft over de snelle opkomst van geotagging. Sinds een tijdje heeft het mij ook gegrepen en ben ik zo'n 15.000 foto's aan het voorzien van een geotag. De eerste resultaten kun je hier zien, zoom in op een bepaald gebied om meer foto's te krijgen. Steeds meer camera's zullen automatisch locatiedata toevoegen aan de foto's die je neemt, maar wanneer je Flickr gebruikt dat kan ik je ook Trippermap aanbevelen, een plug-in voor Google Earth zodat je de locatie veel nauwkeuriger kunt bepalen dan met de Maps van Yahoo die Flickr zelf aanbiedt.

"Vorige week lanceerde Google Benelux de Nederlandse versie van Google Maps voor het web en mobiele telefoons. Twee weken eerder kondigde Nokia de N95 met ingebouwde GPS aan, komt Sony met een losse GPS gadget voor je camera en een maand geleden werd Flickr overdonderd door het succes van de nieuwe geotag feature op hun site. In 24 uur hadden zo'n 1,2 miljoen Flickr-gebruikers hun foto's van geografisch coordinaten voorzien zodat je de foto's op lokatie in Yahoo Maps precies terug kon vinden. Het is duidelijk. Er broeit iets op het web dat elk moment kan gaan exploderen: de toekomst van geotagging."

Petascale computer in your ear

Wired looks into the future by investigating the huge efforts of Google, Microsoft et al to create huge datacenters.

"The next wave of innovation will compress today's parallel solutions in an evolutionary convergence of electronics and optics: 3-D and even holographic memory cells; lasers inscribed on the tops of chips, replacing copper pins with streams of photons; and all-optical networks in which thousands of colors of light travel along a single fiber. As these advances find their way into an increasing variety of devices, the petascale computer will shrink from a dinosaur to a teleputer – the successor to today's handhelds – in your ear or in your signal path. It will access a variety of searchers and servers, enabling participation in metaverses beyond the ken of even Ray Kurzweil's prophetic imagination. Moreover, it will link to trillions of sensors around the globe, giving it a constant knowledge of the physical state of the world, from traffic conditions to the workings of your own biomachine."

Petaschaal computers in je oor

Wired neemt een kijkje in de toekoemst door de initiatieven van Google, Microsoft et al om enorme datacenters te creëren te analyseren.

"The next wave of innovation will compress today's parallel solutions in an evolutionary convergence of electronics and optics: 3-D and even holographic memory cells; lasers inscribed on the tops of chips, replacing copper pins with streams of photons; and all-optical networks in which thousands of colors of light travel along a single fiber. As these advances find their way into an increasing variety of devices, the petascale computer will shrink from a dinosaur to a teleputer – the successor to today's handhelds – in your ear or in your signal path. It will access a variety of searchers and servers, enabling participation in metaverses beyond the ken of even Ray Kurzweil's prophetic imagination. Moreover, it will link to trillions of sensors around the globe, giving it a constant knowledge of the physical state of the world, from traffic conditions to the workings of your own biomachine."

Geotagging explodeert

Bright schrijft over de snelle opkomst van geotagging. Sinds een tijdje heeft het mij ook gegrepen en ben ik zo'n 15.000 foto's aan het voorzien van een geotag. De eerste resultaten kun je hier zien, zoom in op een bepaald gebied om meer foto's te krijgen. Steeds meer camera's zullen automatisch locatiedata toevoegen aan de foto's die je neemt, maar wanneer je Flickr gebruikt dat kan ik je ook Trippermap aanbevelen, een plug-in voor Google Earth zodat je de locatie veel nauwkeuriger kunt bepalen dan met de Maps van Yahoo die Flickr zelf aanbiedt.

"Vorige week lanceerde Google Benelux de Nederlandse versie van Google Maps voor het web en mobiele telefoons. Twee weken eerder kondigde Nokia de N95 met ingebouwde GPS aan, komt Sony met een losse GPS gadget voor je camera en een maand geleden werd Flickr overdonderd door het succes van de nieuwe geotag feature op hun site. In 24 uur hadden zo'n 1,2 miljoen Flickr-gebruikers hun foto's van geografisch coordinaten voorzien zodat je de foto's op lokatie in Yahoo Maps precies terug kon vinden. Het is duidelijk. Er broeit iets op het web dat elk moment kan gaan exploderen: de toekomst van geotagging."

vrijdag 6 oktober 2006

De waardering van social networks

Er is een hevige discussie gaan de over de waardering van social networks als MySpace en Facebook naar aanleiding van de uitspraak van RBC Capital's analist Jordan Rohan dat MySpace nu $15 miljard waard is. In dit artikel wordt wat dieper ingegaan op de vraag waarom het zo lastig is een juiste waardering voor dit soort diensten te vinden. Onderstaande uitspraak is wat mij betreft erg interessant aangezien deze aansluit bij mijn toekomstbeeld voor social networking:

"Metrick believes social networking sites will not be a passing fad. But there's no guarantee that MySpace, Facebook or any of the other current players will be the big winners in the end. Fader, too, believes social networking is here to stay, but he thinks it may work best not as a freestanding function but as an additional feature on sites that draw users for other reasons. Hence, the winners may turn out to be other sites that adopt social networking features. Or they may be new players, or current networking sites that broaden their offerings."

Mensen zullen in toenemende mate deel gaan uitmaken van meerdere online netwerken die vaak gekoppeld zullen zijn aan andere zaken. De voetbalclub, school, werk, hobby, etc. Anders gezegd, er zal niet 1 netwerk zijn dat in alles gaat voorzien. Nu kun je op Facebook en Hyves natuurlijk een apart netwerk of een aparte Hyve opstarten voor je voetbalclub, school, werk en hobby, maar waarschijnlijker is het dat de verschillende netwerken onderwater gekoppeld zullen zijn zodat het erg makkelijk is om lid te worden van meerdere netwerken zonder dat je overal nieuwe profielen, gebruikersnamen, wachtwoorden en vriendenlijsten moet aanmaken. Niet een one-size-fits-all dus, maar een visie die veel meer in lijn ligt met wat Marc Canter beoogd te bereiken met z'n PeopleAggregator. De grote social networks als MySpace en Hyves zullen niet verdwijnen (waar Metrick in bovenstaande quote bang voor is), maar krijgen daarin vanwege hun schaal een meer faciliterende rol omdat het de eerste netwerken zijn waar mensen lid van werden. En als ze die rol niet op zich (willen) nemen dan wacht ze een toekomst vergelijkbaar aan die van AOL toen ze zich krampachtig vasthielden aan hun 'walled-garden' aanpak in een ander tijdperk. Facebook heeft al een behoorlijke stap in de goede richting gezet, Yahoo! ook, en ook bijvoorbeeld het werk rondom OpenID is in dat kader interessant. De consequentie is echter wel dat veel van de advertentiewaarde zal verschuiven naar de meer niche georienteerde social networks. En daarmee is een waardering van $15 miljard voor MySpace wat mij betreft onzin. Er zal geen winner-takes-all situatie ontstaan en daar is zo'n waardering wel op gebaseerd.

The valuation of social networks

There's an intense debate going on about the valuation of social networks like MySpace and Facebook as a result of RBC Capital's analyst Jordan Rohan statement that MySpace is worth $15 billion. This article tries to answer the question of why it is so difficult to put a value on these companies. And this quote below is interesting because it is in line with how I see social networking evolving:

"Metrick believes social networking sites will not be a passing fad. But there's no guarantee that MySpace, Facebook or any of the other current players will be the big winners in the end. Fader, too, believes social networking is here to stay, but he thinks it may work best not as a freestanding function but as an additional feature on sites that draw users for other reasons. Hence, the winners may turn out to be other sites that adopt social networking features. Or they may be new players, or current networking sites that broaden their offerings."

People will increasingly be part of multiple online networks that will be attached to other things. Sports, school, work, hobby, etc. To put it differently, there won't be just one network doing everything for everybody. Of course you can start a new network on Facebook for your basketball team, school, work and hobby. But it is more likely that these different networks will be connected behind the scenes so that it will be easier to become a member of one without having to create yet antother username, password, profile and friends list. So it's not one-size-fits-all, but it's a vision that's more in line with what Marc Canter is trying to achieve with his PeopleAggregator. Large social networks like MySpace and Bebo won't disappear (something Metrick is afraid of), but they will be facilitating this future because these were the first online networks people joined. And if they don't do this they will end up like AOL when they were trying to hang on to their walled-garden approach in a different era. Facebook made a serious first step in the right direction, Yahoo! too, and also some of the work around OpenID is interesting in that context. However, this all means that a lot of the advertising value will shift towards more niche oriented social networks. And therefore a $15 billion valuation for MySpace is nonsense. There won't be a winner-takes-all situation and that's a exactly what this valuation is based on.

De waardering van social networks

Er is een hevige discussie gaan de over de waardering van social networks als MySpace en Facebook naar aanleiding van de uitspraak van RBC Capital's analist Jordan Rohan dat MySpace nu $15 miljard waard is. In dit artikel wordt wat dieper ingegaan op de vraag waarom het zo lastig is een juiste waardering voor dit soort diensten te vinden. Onderstaande uitspraak is wat mij betreft erg interessant aangezien deze aansluit bij mijn toekomstbeeld voor social networking:

"Metrick believes social networking sites will not be a passing fad. But there's no guarantee that MySpace, Facebook or any of the other current players will be the big winners in the end. Fader, too, believes social networking is here to stay, but he thinks it may work best not as a freestanding function but as an additional feature on sites that draw users for other reasons. Hence, the winners may turn out to be other sites that adopt social networking features. Or they may be new players, or current networking sites that broaden their offerings."

Mensen zullen in toenemende mate deel gaan uitmaken van meerdere online netwerken die vaak gekoppeld zullen zijn aan andere zaken. De voetbalclub, school, werk, hobby, etc. Anders gezegd, er zal niet 1 netwerk zijn dat in alles gaat voorzien. Nu kun je op Facebook en Hyves natuurlijk een apart netwerk of een aparte Hyve opstarten voor je voetbalclub, school, werk en hobby, maar waarschijnlijker is het dat de verschillende netwerken onderwater gekoppeld zullen zijn zodat het erg makkelijk is om lid te worden van meerdere netwerken zonder dat je overal nieuwe profielen, gebruikersnamen, wachtwoorden en vriendenlijsten moet aanmaken. Niet een one-size-fits-all dus, maar een visie die veel meer in lijn ligt met wat Marc Canter beoogd te bereiken met z'n PeopleAggregator. De grote social networks als MySpace en Hyves zullen niet verdwijnen (waar Metrick in bovenstaande quote bang voor is), maar krijgen daarin vanwege hun schaal een meer faciliterende rol omdat het de eerste netwerken zijn waar mensen lid van werden. En als ze die rol niet op zich (willen) nemen dan wacht ze een toekomst vergelijkbaar aan die van AOL toen ze zich krampachtig vasthielden aan hun 'walled-garden' aanpak in een ander tijdperk. Facebook heeft al een behoorlijke stap in de goede richting gezet, Yahoo! ook, en ook bijvoorbeeld het werk rondom OpenID is in dat kader interessant. De consequentie is echter wel dat veel van de advertentiewaarde zal verschuiven naar de meer niche georienteerde social networks. En daarmee is een waardering van $15 miljard voor MySpace wat mij betreft onzin. Er zal geen winner-takes-all situatie ontstaan en daar is zo'n waardering wel op gebaseerd.