woensdag 27 april 2011

Wat is er mis met de chatheffing?

Niets wat mij betreft. Er is een hoop discussie ontstaan, en zelfs de meerderheid van de Tweede Kamer is er tegen. Steeds komt weer het punt van de netneutraliteit als argument naar voren. In de Verenigde Staten is dat terecht een belangrijk discussiepunt, maar naar mijn idee roepen teveel mensen in de Nederlandse discussie simpelweg na wat er in de VS gezegd wordt. Zonder te begrijpen dat de situatie onvergelijkbaar is, en dat het misschien wel juist erg goed is als KPN een gedifferentieerder aanbod van mobiel internet proposities in de markt zou zetten. Nog los van het feit dat Vodafone dit al een tijdje doet voor mensen die VOIP-diensten willen gebruiken, dus feitelijk is er weinig nieuws onder de zon.

Maar waarom is de netneutraliteit niet in het geding hier, en in de VS wel? Omdat in Nederland sprake is van hevige concurrentie, en de voorstellen van KPN zeer transparant zijn voor de eindgebruiker aangezien die ervoor moet betalen. In de VS gaat de discussie vooral over de situaties waarin er een gebrek aan concurrentie is, en het filteren/blokkeren van internetdiensten op een niet-transparante manier gebeurd. Het gaat daar bijvoorbeeld om het prioriteren of juist vertragen van internetverkeer waarvoor aanbieders van diensten wel of niet hebben betaald. Een compleet ander verhaal (zie ook NU.nl vandaag over de plannen voor een YouTube heffing, dat is wel verkeerd). De netneutraliteitsdiscussie is in de VS eigenlijk een discussie over de symptomen van een gebrek aan concurrentie op de markt voor (vooral) de vaste internetverbindingen.

En waarom is het misschien zelfs goed als KPN (en de andere telecomaanbieders) dergelijke proposities in de markt gaan zetten? Omdat het daarmee eenvoudiger zal worden om mensen te laten betalen naar gebruik, zonder dat mensen mensen hoeven te weten hoeveel emails ze kunnen versturen voordat ze door hun datalimiet heen zijn. Mobiel internet kan dus goedkoper worden voor de mensen die geen bandbreedte-vretende diensten gebruiken, en daarmee zal het aantal mensen dat mobiel internet gebruikt alleen maar toenemen. Maar of het blokkeren van een dienst als WhatsApp ter bescherming van bestaande inkomstenbronnen een verstandige zet is van KPN, dat betwijfel ik. Het mooie is echter dat ze geen monopolist zijn, dus zolang we keuze hebben is deze hele discussie over de chatheffing onzinnig wat mij betreft.

maandag 18 april 2011

Starters en innovatie in Nederland

Een paar weken geleden organiseerde Yuri van Geest een digitale consultatie ronde voor het Topteam Creatieve Industrie (initiatief van Maxime Verhagen). Was een interessante discussie tussen ongeveer 20 ondernemers, veelal met een online/media achtergrond. De vraag was hoe ondermers beter gefaciliteerd zouden kunnen worden om daarmee de innovatiekracht van Nederland te versterken. Boris Veldhuijzen van Zanten had het al snel over het keteneffect dat in Nederland niet lekker van de grond komt vanwege verschillende oorzaken (te weinig exitmogelijkheden volgens hem;-)). Een daarvan is, naar mijn mening, de fiscale situatie in Nederland, met name wanneer het gaat om zaken als opties en aandelen. Hoe minder aantrekkelijk dat soort instrumenten worden, hoe minder goed het keteneffect zal werken. En dat los je niet op met meer subsidies voor startende bedrijven. Dat is symptoombestrijding. Hoe het kan werken legt Fred Wilson uit.
"When I think about the history of silicon valley and startup ecosystems in general, this is the pattern I see. Entrepreneurs, angel investors, and VCs take the profits from one deal and turn around an invest in more deals. They recycle capital back into the startup economy. If you look at silicon valley right now, particularly in the early stage/angel/angel list market, this is what is going on. Early employees of Google, Facebook, and a bunch of other succcessful tech companies have taken a considerable part of their paydays and become angels. And it makes sense. They work in the startup economy. They understand the technology, the market, and the gestalt of startup life. They are allocating capital to the startup ecosystem."

donderdag 14 april 2011

Social media in Nederland, in cijfers (deel 7)

Het is al weer even geleden, maar nu dan eindelijk de zevende update over het gebruik van verschillende sociale media in Nederland. Het is tevens (voorlopig) de laatste keer, dit omdat ComScore nog geen mobiel meet, en (alleen bij Hyves) de games niet meet welke inmiddels goed zijn voor 20% van het gebruik van Hyves en daarmee de grootste individuele activiteit zijn op het platform!

Hieronder het overzicht van alle cijfers (hier in tabel). Nogmaals voor de duidelijkheid, het gaat om de leeftijd 15+ in Nederland.

Een aantal conclusies:

  • We zien bij Hyves dezelfde bewegingen als vorig jaar, die bevestigen de aanname dat Hyves niet verder zal groeien in aantallen gebruikers, maar wel in het gebruik indien je games en mobiel er bij zou nemen.

  • Ter illustratie, 30% van de bezoeken aan Hyves zijn inmiddels op mobiel en ComScore meet deze dus niet mee, terwijl dit vorig jaar op ongeveer 10% lag. Uiteraard zal dit voor Facebook vergelijkbaar zijn, maar het maakt het lastig om het gebruik van sociale media inzichtelijk te maken zonder daarin mobiel te kunnen meenemen.

  • Games bestonden een jaar geleden helemaal niet op Hyves. Voor Hyves moet je er qua minuten steeds 20% bij optellen om te corrigeren voor de games welke er bij Facebook al inzitten.

  • Facebook groeit goed door in bereik, maar blijft nog steeds ver achter Hyves in daadwerkelijk gebruik. In absolute aantallen is Hyves zelfs harder gegroeid (totaal gebruik in minuten) dan Facebook.