maandag 31 oktober 2011

Geluk en ongeluk gebruiken

Leuk artikel over de rol van geluk en ongeluk bij succesvol ondernemen. Bill Gates had gelukkige omstandigheden, maar toch waren er velen die dat ook hadden. En zij kozen er niet voor om Microsoft te starten.
"Progressive and Mr. Lewis illustrate how 10Xers shine when clobbered by setbacks and misfortune, turning bad luck into good results. They use difficulty as a catalyst to deepen purpose, recommit to values, increase discipline, respond with creativity and heighten productive paranoia — translating fear into extensive preparation and calm, clearheaded action. Resilience, not luck, is the signature of greatness."

woensdag 5 oktober 2011

Barterend de winter door

Geen idee hoe schaalbaar dit uiteindelijk zal blijken te zijn, maar technologie helpt wel een handje in vergelijking tot het verleden. Is er een crisis nodig zoals in Griekenland, of zou dit in Nederland nu eigenlijk ook al goed moeten kunnen werken?
"The group’s concept is simple. People sign up online and get access to a database that is kind of like a members-only Craigslist. One unit of TEM is equal in value to one euro, and it can be used to exchange good and services. Members start their accounts with zero, and they accrue credit by offering goods and services. They can borrow up to 300 TEMs, but they are expected to repay the loan within a fixed period of time. Members also receive books of vouchers of the alternative currency itself, which look like gift certificates and are printed with a special seal that makes it difficult to counterfeit. Those vouchers can be used like checks. Several businesspeople in Volos, including a veterinarian, an optician and a seamstress, accept the alternative currency in exchange for a discount on the price in euros."

Zijn Twitter, Facebook en Hyves publieke domeinen?

Peter vroeg mij te reageren op een artikel dat verscheen op Netkwesties. Hans Schnitzler stelt daar dat 'sociale media onze veiligheid bedreigen'. In een lang stuk lijkt zijn boodschap te zijn:
"Een publiek domein waarin de persoonlijke willekeur regeert is een bedreiging voor een levensvatbare democratie. Maar vice versa geldt evenzeer: zodra de sfeer van de privacy stelselmatig geschonden wordt, dreigt er een tirannieke horizon."
Belangrijk in dit verhaal is echter dat hij diensten als Twitter, Hyves en Facebook ziet als publieke domeinen waar iedereen alles maar openlijk doet en schrijft.
"Klaarblijkelijk hecht men wel waarde aan een fysieke barrière tegen al te veel inkijk in de privé-omgeving. Maar zodra men zich in de virtuele ruimte begeeft, al dan niet met webcam, schijnen er nog weinig obstakels te bestaan ten aanzien van het prijsgeven van intieme informatie aan een potentieel miljoenenpubliek."
Voor deze laatste constatering is helaas niet al teveel onderbouwing te vinden, en het is ook precies op dit punt dat ik me vaak verbaas over het gemak waarmee conclusies worden getrokken op basis van die aanname. Want eigenlijk zegt Hans, in mijn woorden, het volgende:
Omdat persoonlijke berichten en meningen soms publiek zichtbaar zijn op diensten als Twitter, Hyves en Facebook, ontstaat er een publiek domein waarin de willekeur regeert en dat is een bedreiging voor een levensvatbare democratie.
De meeste berichten op Facebook en Hyves zijn helemaal niet publiek zichtbaar. En als ze dat zijn, dan moet je ze wel gericht zoeken, want dat ze openbaar zijn betekent nog niet dat iedereen ze ziet.

En Twitter, is dat dan een publiek domein? Mijn zusje van 14 blokkeerde me als volger toen ze erachter kwam dat ik iets te dicht op haar persoonlijke levenssfeer zat;-), en net als bij al haar vriendinnen zijn de tweets afgesloten voor niet-volgers. De jongere generatie is, ook op Hyves, een stuk bewuster van het publieke karakter van sociale media dan de oudere generaties.

Maar goed, er is wel degelijk een verschil met hoe dit soort zaken vroeger werkten. Een publiek zichtbaar bericht kán door iedereen gelezen worden, en ik verwacht dat we ons gedrag (zowel dat van lezers als plaatsers van publieke berichten) wat dat betreft steeds meer zullen aanpassen aan die werkelijkheid naarmate we er vaker mee geconfronteerd worden. Over de levensvatbaarheid van onze democratie maak ik me dan ook geen zorgen, ik zou eerder precies het tegenovergestelde willen beweren. Sociale media verhogen onze veiligheid, en de levensvatbaarheid van onze democratie.

Andere meningen?