woensdag 28 februari 2007

Vandaag gelezen (28-02-2007)

When tags work and when they don't: Amazon and LibraryThing
Something is going on here—something with broad implications for tagging, classification and "Web 2.0" commerce. There are a couple of lessons, but the most important is this: Tagging works well when people tag "their" stuff, but it fails when they're a

dinsdag 27 februari 2007

Waarom maar één identiteit?

Wanneer transparantie je bang maakt kun je deze tips maar beter opvolgen, met name nummer 2 is een aardige suggestie die velen al toepassen.

"Use pseudonyms online. There's absolutely no reason to use your real information anywhere short of buying something with a credit card. Establish a couple of good identities know and build your reputation. Someday reputation will be the prime currency in online worlds."

Moet Funda open?

De NVM lijkt de directie van Funda naar huis gestuurd te hebben omdat deze de website wilde openstellen voor andere makelaars dan de NVM leden. Ik denk ook dat Funda niet opengesteld moet worden voor niet-NVM leden, maar waarschijnlijk om een andere reden dan waarom de NVM dat denkt.

"De NVM zit echter niet te wachten op een openstelling, omdat veel consumenten juist kiezen voor een NVM-makelaar omdat ze alleen zo met een advertentie op Funda verschijnen. De directie van Funda zou, zo zegt president-commissaris Bert Vis ‘iets zwaarder' tillen aan de concurrentie van andere huizensites dan de NVM. "Misschien wilde deze directie wel 180 kilometer per uur gaan, terwijl de aandeelhouders 120 wilden gaan." Afgelopen anderhalf jaar zijn nieuwe sites op de markt verschenen als Zoekallehuizen (overgenomen door de Rabobank), Miljoenhuizen en Woonkrant (Telegraaf Media Groep). Deze sites tonen een completer huizenaanbod dan Funda."

In tegenstelling tot wat Rob in de reacties denkt is er volgens mij wel degelijk een verschil tussen Funda.nl en Zoekallehuizen of Miljoenhuizen. De laatste zijn namelijk vertikale meta-zoekmachines, de eerste is het verzamelde aanbod van makelaars met een NVM 'keurmerk'. Funda.nl zou inderdaad open moeten, maar dan met name om de zoekmachines de content op Funda.nl zo goed mogelijk te laten indexen en zo traffic naar Funda.nl te genereren voor de aangesloten leden van NVM. Een Funda API zeg maar. Funda moet echter niet zelf proberen een meta-zoekmachine te zijn, dat zou ingaan tegen het streven om NVM een waardevol keurmerk te laten zijn. En keurmerk dat ervoor zorgt dat huizenzoekers specifiek zoeken naar het aanbod van NVM leden.

Het probleem van de NVM is echter dat het NVM-lidmaatschap geen onderscheidend keurmerk is en dat men daarom de monopolistische macht van Funda.nl misbruikt om mensen toch een NVM-makelaar te laten inschakelen. Dat is korte termijn denken, ze zouden moeten werken aan de toegevoegde waarde van het NVM keurmerk. Dan komt het met Funda.nl ook wel goed, een compleet aanbod van alle te koop staande woningen in Nederland op Funda.nl is daarbij niet relevant.

Een heel andere strategie is overigens om Funda te verkopen zodat deze wel een meta-zoekmachine kan worden, waarbij via NVM.nl dan een API ter beschikking zou moeten worden gesteld om het woningaanbod van NVM-leden zo goed mogelijk te kunnen laten opnemen door alle zoekmachines.

De spagaat waarin de NVM Funda nu terecht laat komen is in ieder geval niet houdbaar en financieel gezien voor de NVM-leden erg onverstandig....

Vandaag gelezen (27-02-2007)

Hollywood Disrupted
What Gabler and I both seem to be focusing on is the very real possibility that what is truly disrupting Hollywood is not technology per se, but what the technology is enabling the audience to do and how it’s affecting the public’s “consciousness”

maandag 26 februari 2007

Het publieke domein

Het stond al langer op mijn lijstje, maar naar aanleiding van de discussie over intellectueel eigendom op Marketingfacts heb ik mijn Creative Commons licentie aangepast met behulp van een Verklaring publiek domein. Het concept van intellectueel eigendom, in de vorm van bijvoorbeeld auteursrecht, remt innovatie. Niet dat het wijzigen van de licenties op mijn werk veel gaat veranderen, maar het is hopelijk een kleine bijdrage aan het bewustwordingsproces. Hieronder het afschrift, meer info hier.

"Op February 26, 2007 heeft Yme Bosma uitdrukkelijk verklaard dat Yme Bosma zijn/haar auteursrechten, naburige rechten en/of databankrechten op geen enkele wijze zal uitoefenen en dat hij/zij derhalve aan derden toestemming verleent om het werk "www.yme.nl" naar believen te gebruiken. Alvorens de Verklaring publiek domein van toepassing te verklaren heeft Yme Bosma verklaard dat alle auteursrechten, naburige rechten en/of databankrechten op het werk toekomen aan Yme Bosma. Yme Bosma is zich ervan bewust dat derden, als gevolg van de Verklaring publiek domein, het werk naar believen mogen verveelvoudigen, bewerken, openbaar maken, uitvoeren, opvragen, hergebruiken en/of anderszins gebruiken."

Vandaag gelezen (26-02-2007)

It's a Wrap. You're Hired!
Once the rest of the YouTube generation enters the workplace, "video résumés are going to be as ubiquitous as PDAs or iPods," says Mark Oldman, a co-president of Vault.com. Just leave out the gangsta rap. For your sake and ours.

De transformatie van Hollywood

Afgelopen week tijdens het Hot100 debat over de Nederlandse cultuursector stelde ik dat cultuurproductie gedemocratiseerd is, zelfs voor een medium als film. Uiteraard wilde de meerderheid van de aanwezigen daar niet aan ("film is veel te duur om te maken"), des te interessanter is dit artikel van een Amerikaanse acteur, verder becommentarieerd door Robert Young bij GigaOM.

"At the end of the day, what we’re talking about is the emergence of a new medium with its own art form. And whether Hollywood will remain at the epicenter of future cultural production is the big question. For the first time, Hollywood should be concerned like never before simply by virtue of the fact that, this time, the means of production are now in the hands of the audience itself. What this implies, at the very least, is that the studios will have to increasingly democratize their business model. What does that mean exactly? Go ask the CEO of Veoh."

zaterdag 24 februari 2007

Vandaag gelezen (24-02-2007)

WhyMax?
So if the business case for WiMax looks fragile, what explains its popularity? Two things: the desire of equipment-makers who have not done well out of 3G to make up for it with the move towards 4G technology; and the computer industry's aspiration to bre

vrijdag 23 februari 2007

Screencasts en apen

De screencast is een medium dat snel terrein wint, simpelweg omdat iets voordoen beter werkt dan iets uitleggen. John Udell heeft een mooie illustratie van dit principe.

"In trying to understand why, I’ve settled on what I call the “ape with a termite stick” argument. If you’ve heard it before, skip ahead. If not, it goes like this. People learn to use tools by watching how other people use them, and imitating what they see. Observation is the key. Suppose apes had language, and the discoverer of the termite stick could explain to the tribe:
“So, you find a stick about yea long, and strip off the bark so it’s sticky, and poke it into the hole, and presto, it comes up bristling with yummy ants.”

Some of the other apes might get it, but most of them wouldn’t. On the other hand, any ape who could observe this technique would get it immediately, and never forget it."

Vandaag gelezen (23-02-2007)

Why People Are Such Jerks Online
Some of the latest research on this actually looked at how brains process messages during a conversation, and noted that in a normal conversation the person is tracking a variety of different cues in terms of how the other person is responding, and those

donderdag 22 februari 2007

TV via internet & de last-mile

In het verleden heb ik vaak genoeg geschreven over de aanname dat techniek de voornaamste drempel is voor wat betreft de adoptie van TV kijken via het web. Tom Evslin denkt daar anders over, al moet dan wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Zie tevens de reacties. Hoe dan ook is zijn analyse intrigerend...

"Short answers: Even though we all do need a lot more bandwidth into our homes than we have on a dialup connection and we’ll soon outgrow basic DSL, we DON’T all need fiber connections. If we all shift to watching TV on the Internet, the total bandwidth (Internet and other) required INTO our homes will decrease and the load on the Internet backbone and the regional distribution portions of the Internet will be – well – interesting. It’s a separate subject for a separate post but we most of us need or will soon need lots more bandwidth OUT of our houses for sending stuff."

Vandaag gelezen (22-02-2007)

Read Any Good Ads Lately?
With TiVo skipping commercials and pop-up blockers neutralizing online ads, traditional advertising is under assault everywhere. "Seamless brand integration" means that books, cartoons, video games and even television shows are now the hottest vehicles fo

woensdag 21 februari 2007

Verdwijnt de cultuursector?

In het kader van de Vragen aan Ymerce bij deze de eerste stelling, eentje waarop ik later vandaag ook zal reageren tijdens het Hot100 debat. Input is natuurlijk welkom;-)


Als de huidige cultuursector zich niet vernieuwt speelt het over tien jaar een gemarginaliseerde rol in deze hoog technologische en medialiserende wereld. Innovatiekracht zal vooral liggen bij de commercie.

Mijn antwoord op deze stelling is dat de 'cultuursector' zoals we die nu kennen straks niet meer bestaat, nieuwe media zorgen voor een democratisering van dit vooralsnog elitaire segment van de samenleving. De culturele diversiteit (zowel in produktie als consumptie) is groter dan ooit, de drempel om te participeren lager dan ooit (al dan niet door commercie gedreven). Waar iedereen bang was voor teveel eenheidsworst vanwege de macht van bijvoorbeeld de grote mediabedrijven (muziek, film, TV, uitgevers, theaters, etc), gebeurt nu juist het tegenovergestelde en ontdekt ieder individu langzaam zijn eigen niche in de culturele Long Tail via de nieuwe media. De bestaande cultuursector (en de personen en organisaties waaruit deze bestaat) moet zich niet langer verschuilen achter een muur van subsidies, conventies, instituties en vriendjespolitiek, maar dezelfde instrumenten en media omarmen die iedereen nu tot z'n beschikking heeft. De wereld is plat.

Ouderwetse produktplaatsing

Bloggers die geld vangen voor het schrijven stukjes levert al de nodige discussie op, maar produktplaatsing is iets dat natuurlijk al veel langer en vaker gebeurt. Soms zelfs op plekken waar je het niet verwacht (had)...

"With TiVo skipping commercials and pop-up blockers neutralizing online ads, traditional advertising is under assault everywhere. "Seamless brand integration" means that books, cartoons, video games and even television shows are now the hottest vehicles for advertisers to get their products in front of a target audience."

Vandaag gelezen (21-02-2007)

Why AOL Created 63 Million New OpenIDs
This is an interesting gambit from AOL, which has generally been shifting from a subscription model (as it was in the 90's) to a rich media content/ad based business model. One of the ways they're doing this is by leveraging their access to the Time Warne

dinsdag 20 februari 2007

Netwerk, kinderporno & Second Life

Ik zit net naar Netwerk te kijken waarin men dieper inging op de sex industrie in Second Life. SL wordt weer consequent een spel genoemd. Wanneer beseffen die verslaggevers eens dat SL net zoveel een spel is als het echte leven?

De focus in de uitzending ligt vooral op kinderporno, en de beelden zijn inderdaad weerzinwekkend. Maar is dit alles nu goed of fout? Is het inderdaad een leeromgeving voor pedofielen zoals een van de geinterviewden het noemt? Neemt echte kinderporno hiermee toe of af? Is het uberhaupt kinderporno wanneer het volwassenen zijn die (vrijwillig) kind spelen? Moet je dit bij de wet verbieden, als dat al mogelijk is?

Alle politieke partijen duikelen over elkaar heen om dit af te keuren. Iedereen wil maatregelen. Mijn gevoel zegt echter dat dit vooral contraproduktief zal werken. Daar waar Second Life nog gecentraliseerd is en gecontroleerd wordt door Linden Lab, zullen er in toenemende mate gedistribueerde virtuele omgevingen ontstaan, veelal gebruikmakend van P2P technologie. Net als bij de entertainment-industrie zullen politieke en juridische acties alleen maar zorgen voor een snellere verspreiding van dit soort zaken, op steeds meer ongrijpbare manieren.

Begrijp me niet verkeerd, ik zou graag zien dat mensen dit soort dingen niet doen. Maar het heeft geen zin om te stellen dat Second Life het probleem is. Of het internet. Het probleem zit bij die mensen. En ik heb liever dat ze hun fantasieen in een virtueel rollenspel uitleven dan in de fysieke wereld met echte kinderen. Want wel of geen Second Life, fantaseren doen ze toch.

Andere suggesties over hoe hier mee om te gaan? Als dat al een optie is...

Een opmerkelijke customer service

Besparen op customer service is meestal erg kortzichtig. Goede customer service levert namelijk uiteindelijk meer geld op. Joel Spolsky, een bekende bloggende software ontwikkelaar, legt uit hoe hij bij zijn eigen bedrijf omgaat met customer service en hoe je ervoor zorgt dat deze opmerkelijk is. In positieve zin. Voor mij is de eerste les de meest belangrijke, "fix everything two ways".


"Somehow, the phone companies and the cable companies and the ISPs just don’t understand this equation. They outsource their tech support to the cheapest possible provider and end up paying $10 again and again and again fixing the same problem again and again and again instead of fixing it once and for all in the source code. The cheap call centers have no mechanism for getting problems fixed; indeed, they have no incentive to get problems fixed because their income depends on repeat business, and there’s nothing they like better than being able to give the same answer to the same question again and again."

De politie flitsen

Professionele technologie wordt steeds goedkoper en makkelijker toegankelijk voor de massa. Dat is niets nieuws. Maar de gevolgen van die trend zijn wel erg interessant, dit voorbeeld waarbij een echtpaar de buurt controleert met snelheidscamera's om vervolgens een politieagent te betrappen is veelzeggend;-)

"So they did something about it, using technology, of course. They installed a $1200 three-camera rig hooked up to a radar gun, so that they could get the speed of passerbys, take a picture of their plates and then email them to authorities. Leaving the neighboriness of their actions aside, for a second, their problems began when they caught one of their community going 25 mph over the limit and reported him to the police station. The problem is that he is a cop--Richard Perrone."

Vandaag gelezen (20-02-2007)

Kids, the Internet, and the End of Privacy: The Greatest Generation Gap Since Rock and Roll
As younger people reveal their private lives on the Internet, the older generation looks on with alarm and misapprehension not seen since the early days of rock and roll. The future belongs to the uninhibited.

maandag 19 februari 2007

Onbewust geen privacy

Ik las net via Marketingfacts een artikel in New York Magazine over de jeugd en privacy. Het biedt weinig nieuwe inzichten, maar het blijft wel verwonderlijk om te beseffen dat het gebrek aan privacy iets is wat de jeugd van nu simpelweg accepteert omdat ze niet beter weet. Sterker nog, ze gaan er onbewust naar leven. Dat laatste doe ik ook, maar (helaas?) wel bewust...;-)

Vragen aan Ymerce

Ik krijg zowel online als offline veel suggesties en feedback op Ymerce. De discussies rondom de berichten zijn over het algemeen ook erg levendig en interessant, maar ik wilde toch nog een andere manier introduceren om jullie meer invloed te geven op de zaken waarover ik schrijf, en wij vervolgens weer discussiëren.

Dus...

Heb je een stelling waarop je graag wilt dat ik reageer? Een vraag over de onderwerpen waar ik (nog niet) over schrijf? Advies nodig? Wil je mijn mening? Een interessant artikel geschreven of gelezen? Laat hier een reactie achter en je suggestie verschijnt automatisch aan de rechterkant op Ymerce bij de Reacties & vragen. Zo gauw ik tijd heb zal ik er op reageren, indien de suggestie de moeite waard is uiteraard..;-)

zondag 18 februari 2007

Advies van Alfred Levi is goud waard

Althans, wanneer je marketeer (en klant van MM&MO) bent en regelmatig wakker ligt van al het nieuws rondom Second Life, en vergelijkbare virtuele werelden, maar niet goed weet wat je er zelf mee moet. Alfred Levi vertelt je dan dat Second Life niets meer is "dan een drug voor mensen die niet tevreden zijn met hun echte leven." En dan slaap je natuurlijk weer lekker. Alfred Levi als de psycholoog die je geruststelt dat het allemaal wel goed komt.

Gisteravond mocht hij weer optreden, dit keer bij Rondom 10.

Ik werd vooraf geinterviewd door de redactie van Rondom 10 en het werd me al snel duidelijk dat Levi gebruikt ging worden vanwege zijn eerdere kritische uitlatingen. Niet vanwege de juistheid van zijn visie, maar gewoon omdat hij negatief is. En hij trapte prima in die val.

Zijn klanten hopelijk niet.

Update: zie ook het verslag van Niels, "die 'gehandicapte jongen in een rolstoel met een communicatieachtergrond'"

TV en de weblog

Rex Hammock schrijft over een drietal blogs die niet alleen laten zien hoe de TV-industrie gebruik kan maken van weblogs en aanverwante 'sociale media', maar tegelijkertijd levert dit het bewijs dat weblogs nog heel erg niche zijn. Anders gezegd, qua impact en groei van de blogosfeer hebben we nog niets gezien...

"For three very different reasons, in the past 24 hours, I’ve run across three incredible blogs that are related to popular network TV programs. Two are among the most creative blogs I’ve run across — ever. The other contains one post made 24 hours ago that has attracted more comments than any blog posting I’ve ever seen or heard of."

Doktertje spelen en vertikale zoekdiensten

HealthLine is een zoekmachine gestart die op zich al erg interessant is, maar ook nog eens aangeeft waarom de trend naar vertikale oplossingen een hele logische is. Google kan niet alles;-) Ik ben de afgelopen maanden vaak ziek geweest dus ik heb er lekker mee kunnen experimenteren, al ligt het gevaar van je zelf een ziekte aanpraten wel een beetje om de hoek...

"The successful online medical resource site Heathline has added a new search function that is definitely worth a look. Symptom search lets you enter one or multiple symptoms you’re experiencing and displays licenced articles from medical professionals about conditions that could be causing those symptoms. It’s an elegant tool that brings back results ranging from conditions that could cause just the symptoms you identify through more serious conditions that could be indicated by other symptoms in addition to the ones you’ve identified."

Digg deze produktsuggestie

Na het starten van een consumentenblog heeft Dell een volgende stap genomen om de dialoog aan te gaan met haar klanten. Een Digg-achtige site waar mensen ideeen kunnen plaatsen, beoordelen en becommentarieren. Ben wel benieuwd in hoeverre deze website geredigeerd gaat worden, maar verder lijkt me dit een initiatief dat velen zouden moeten volgen. Grootste gevaar zie ik in de waarschijnlijkheid dat de gebruikers van zo'n website geen goede afspiegeling van de klantengroep zijn en dat daardoor de innovatiefocus teveel op een mondige niche komt te liggen.

"Dell has done something brilliant: it's launched an IdeaStorm site that enables users to make suggestions so that other people can "digg" them. At the moment, there are 141 idea proposals, 1,632 diggs and 146 comments. The two top ideas (there are duplicates) are that Dell should provide the option of a crap-free installation (ie without the junk paid for by Google* and assorted anti-virus vendors), and that Dell should "own" green the way Apple "owns" pretty. Not only is Dell tapping into the zeitgeist, it's getting feedback and some good market research."  

vrijdag 16 februari 2007

Betaalde blogposts, goed of fout?

Gisteravond was ik aanwezig bij een bloggersdiner in Hoofddorp en daar hadden we (o.a. Frank, Frank, Polle, Peter & Krijn) discussie over de ethiek van het bloggen voor geld. In de VS is er erg veel gedoe over initiatieven als PayPerPost en ReviewMe. In Nederland kennen we Blogads, niet lang geleden schreef ik voor hun in ruil voor een BlackBerry Pearl een review van datzelfde apparaat. Ik merk ook dat er in de spaarzame Nederlandse discussies veel minder weerstand is tegen het principe van bloggeraandacht kopen. Waarom is dat?

Voor mij is het vrij simpel om te bepalen of ik het wel of niet doe. Ik schrijf er alleen over als ik het een interessant produkt vindt en ik zal er altijd bijzeggen dat ik omgekocht ben om erover te schrijven;-) Want dat is het grote verschil, ik zou anders niet snel over zo'n produkt schrijven, tenzij ik het zelf had gekocht en er erg enthousiast over ben. Ze kopen dus in feite mijn aandacht, maar het het onderwerp moet wel de moeite waard zijn.

Daarbij hecht ik sterk aan het argument dat ook Frank maakte, mensen stoppen wel met het lezen van Ymerce wanneer ik me duidelijk laat leiden door (korte termijn) commerciele belangen en onzin loop te verkopen. Anders gezegd, het probleem is alleen maar een probleem omdat mensen er over schrijven en praten. Niet omdat het een echt probleem is. Of zijn er mensen die daar duidelijk anders over denken?

woensdag 14 februari 2007

Virtuele wereld verdringt de echte

Ethan Zuckerman denkt dat journalisten het liefst zo min mogelijk vaccinaties hebben en daarom liever verslag doen van leuke events in Second Life dan in Somalie... En dat is bedreigend voor ons wereldbeeld. Al blijft de vraag wat er niet echt (en serieus) is aan de virtuele wereld...

"Chris uses an example I offered about the difficulty of finding out what’s what in Somalia - there are literally hundreds of situations in the globe where, despite political importance and the impact on human beings, we’ve got very little idea what’s actually going on. By contrast, virtual and pop-culture worlds are knowable in a deep, comprehensive, net-friendly and encyclopedic manner. That, plus fewer vaccinations, could make anyone want to be a virtual worlds correspondent rather than a real-world journalist."

maandag 12 februari 2007

Spelcomputer als PC

Sinds vorige week gebruik ik Vista, maar zoals ik eerder al schreef maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit welk besturingssysteem je gebruikt. Ik heb Office 2007 nog niet eens geinstalleerd en mis het niet. Mark Cuban heeft ook zo zijn gedachten over de toekomst van Personal Computing en kijkt daarbij specifiek naar de rol van de spelcomputers als de Xbox en PS3. Een trend die ik een paar maanden terug ook al opmerkte.

"Spreadsheets, Word Processors, Powerpoint, Email, Personal Database, Personal Finance ? They are all so limited in their resource utilization, a very strong case could be made that its smarter to do these things online from a gaming console or any inexpensive PC. The inherit benefits of distributed computing could outway some of the limits of not having the biggest box on the block. Things like less power consumption, lower software costs, full backups and much more."

donderdag 8 februari 2007

Blijft de papieren krant?

Het maakt Arthur Sulzberger, uitgever van de New York Times, niet zoveel uit. En terecht. In tegenstelling tot de vele personen uit deze industrie die krampachtig blijven vasthouden aan een verouderd wereldbeeld.

"Given the constant erosion of the printed press, do you see the New York Times still being printed in five years? "I really don't know whether we'll be printing the Times in five years, and you know what? I don't care either," he says. Sulzberger is focusing on how to best manage the transition from print to Internet. "The Internet is a wonderful place to be, and we're leading there," he points out. The Times, in fact, has doubled its online readership to 1.5 million a day to go along with its 1.1 million subscribers for the print edition."

dinsdag 6 februari 2007

Social networks zijn een feature

Om Malik vraagt zich af of online social networks eigenlijk niet gewoon een feature zijn in plaats van een dienst op zichzelf. Volgens mij is het antwoord daarop: ja. Succesvolle social networks worden gedreven door een context, een context die meestal belangrijker zal zijn dan de social networking dienst zelf. Er zijn echter vele contexten te bedenken waarvoor een social network als feature relevant kan zijn, daarom zullen we ook steeds meer van dergelijke diensten zien verschijnen. En dat is prima, alleen is het dan wel belangrijk dat het makkelijk is om te participeren aangezien er niet een 'one-size-fits-all' social network dienst zal zijn. Al denken MySpace en Hyves daar vast anders over;-)

"The social networking is simply embedding itself into services, like say MOG or Last.fm. They are not social networks in the classic sense – aka like Bebo or Facebook or MySpace – but they essentially are social networks. They use the technology to enhance online experiences, which are the things we want to be doing. After all, life doesn’t happen, online or off, inside a MySpace page."

vrijdag 2 februari 2007

Een business model voor 'user generated content'?

Martijn Staal vraagt zich op het gisteren gelanceerde SYNC.nl af wat het business (bedoeld hij trouwens niet 'revenue'?) model van 'user generated content' (UGC) is. Elke keer dat ik die vraag hoor langskomen vraag ik me tevens af wat het nut van (het stellen van) die vraag is. Ik zou me ook kunnen afvragen wat het business model van communicatie is zeg maar;-)

Ondanks de hype rondom UGC ontstaat de voorzichtige overtuiging dat UGC kansen biedt. Toch blijkt steeds weer dat maar een klein deel van de organisaties erover uit is op welke manier hun business van User Generated Content kan profiteren. Hoewel de meeste initiatieven gebaseerd zijn op advertentie-inkomsten, is het onwaarschijnlijk dat dit voor alle UGC toepassingen geldt.

donderdag 1 februari 2007

Actieve gebruikers versus feautures

Twee interessante blog posts die aantonen dat je niet mee hoeft te rijden in de Web 2.0 trein om succesvol te zijn… De eerste gaat over de populariteit van Fotolog versus die van Flickr, de tweede bekijkt het recente succes van Orkut versus MySpace. Volgens de Alexa cijfers is Orkut al bijna groter dan MySpace…

“Orkut’s growth reinforces the fact that the value of social networking services, and social software in general, comes from the base of active users, not the set of features they offer.”