woensdag 1 juni 2005

Het showroom model

Het retail business model lijkt te gaan veranderen, waarbij inkomsten niet zozeer gebaseerd zullen zijn op een percentage van de verkoopprijs, maar vaker zullen bestaan uit vergoedingen voor het demonstreren van producten. Een model dat het beste uit de online en offline wereld verenigt.

"According to Anthony Lee, Epicenter's chief executive, Internet and catalogue retailers can use Epicenter to establish a place where their customers can feel, and in some cases try on, merchandise. The Epicenter design also offers the low overhead and reduced need for sales staff that online and catalogue retailers are accustomed to."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten