zondag 23 oktober 2005

Spraak 2.0

Door al dat gepraat over Web 2.0 zou je bijna vergeten dat de mogelijkheden van de meest 'natuurlijke' toegang tot de diensten en content op het web, spraak, zich erg snel ontwikkelt. Dit is een interessant manifesto van Alec Saunders over wat hij Voice 2.0 noemt.

"The merger of talk with the web is the foundation of Voice 2.0. When Skype launched, and the price of minutes dropped to zero, social barriers to calling strangers disappeared, driving voice usage higher again. The merger of talk and the web is leading to web based conferencing, push to talk, application sharing, voice enabled e-commerce, and a multitude of other applications, all of which are driving voice usage higher. In the process this merger is redefining the staples of business — customer service, sales, and marketing — and impacting all of our lives as we move from the standard work day to 24/7 availability."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten