dinsdag 20 februari 2007

Netwerk, kinderporno & Second Life

Ik zit net naar Netwerk te kijken waarin men dieper inging op de sex industrie in Second Life. SL wordt weer consequent een spel genoemd. Wanneer beseffen die verslaggevers eens dat SL net zoveel een spel is als het echte leven?

De focus in de uitzending ligt vooral op kinderporno, en de beelden zijn inderdaad weerzinwekkend. Maar is dit alles nu goed of fout? Is het inderdaad een leeromgeving voor pedofielen zoals een van de geinterviewden het noemt? Neemt echte kinderporno hiermee toe of af? Is het uberhaupt kinderporno wanneer het volwassenen zijn die (vrijwillig) kind spelen? Moet je dit bij de wet verbieden, als dat al mogelijk is?

Alle politieke partijen duikelen over elkaar heen om dit af te keuren. Iedereen wil maatregelen. Mijn gevoel zegt echter dat dit vooral contraproduktief zal werken. Daar waar Second Life nog gecentraliseerd is en gecontroleerd wordt door Linden Lab, zullen er in toenemende mate gedistribueerde virtuele omgevingen ontstaan, veelal gebruikmakend van P2P technologie. Net als bij de entertainment-industrie zullen politieke en juridische acties alleen maar zorgen voor een snellere verspreiding van dit soort zaken, op steeds meer ongrijpbare manieren.

Begrijp me niet verkeerd, ik zou graag zien dat mensen dit soort dingen niet doen. Maar het heeft geen zin om te stellen dat Second Life het probleem is. Of het internet. Het probleem zit bij die mensen. En ik heb liever dat ze hun fantasieen in een virtueel rollenspel uitleven dan in de fysieke wereld met echte kinderen. Want wel of geen Second Life, fantaseren doen ze toch.

Andere suggesties over hoe hier mee om te gaan? Als dat al een optie is...

19 opmerkingen:

 1. In alles is wel iets "donkers" te vinden als je zoekt.

  Televisie, radio, virtuele werelden, op straat, in kroegen, overal om je heen. Het is erg maar niet verrassend. Waar mensen zijn, zijn ook zieke geesten. Dat ligt niet aan het medium.

  Second Life is een makkelijk doelwit omdat er een hype van gemaakt wordt. Soms word ik een beetje moe van al dat negatieve. Het lijkt wel een nieuwe trend. Maar aan de andere kant... nieuws = nieuws. Het is goed als er aandacht wordt besteed aan mogelijke gevaren. Maar het is jammer dat media steeds meer Second Life als een dreigend gevaar zien (of willen zien).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Yme,  Ik ben het met jou eens. Sterker nog, ik denk zelfs dat 2L zoals jij ook aan geeft een voordeel heeft als gecentraliseerd systeem hetgeen betere tracing & tracking van onprettig gedrag mogelijk maakt. Dat is in de fysieke realiteit (schoolpleinen, zwembaden e.d.) lastiger.  En idd, de toekomst is P2P (zie onder meer OpenCroquet) hetgeen het monitoren van pedofielen weer lastiger maakt. Daarnaast zal een getrainde pedofiel ook andere manieren hanteren voor anonimiteit zoals bijvoorbeeld Anonymizer.  Ik deel de mening van Faye (en ook vele anderen) dat er te negatief over 2L wordt bericht momenteel. Het doet me sterk denken aan het klassieke Gartner Hype Cycle patroon van overhypen. Dan zal volgend jaar wel de volwassenheidsfase komen...2L of een ander Web 3.0 platform (en idd geen game zoals Yme zegt).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een interessante ontwikkeling. Want als je het voorbeeld van de SL kinderporno doortrekt naar first shooter games, waar kom je dan uit?

  Spelmakers positioneren zich tov televisie als beeing the hero instead of feeling the hero. Wat maakt dat iemand die zich in SL misdadig gedraagd?  Door het uit SL te bannen zal het underground gaan (P2P toepassingen) net zoals in the real world het verbod op prostitutie (en natuurlijk kinderprostitutie).  Het voordeel voor de recherche is natuurlijk wel dat iemand die zich in simulaties 'crimineel' gedraagd ook een trace kan zijn naar een netwerk dat zich ook in real life misdadig gedraagd. Ieder nadeel heb z'n voordeel...  De wereld wordt minder onschuldig, maar volgens mij wel transparanter.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Arno  Precies, de wereld wordt snel transparanter. En dat is iets wat me alleen maar zouden moeten aanmoedigen want ik denk het uiteindelijk ook een gedragsveranderend effect zal hebben. In positieve zin. Alleen zitten we nu in een soort rare transitiefase...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ben het helemaal met je eens Yme. Als we dit soort dingen gaan verbieden gaan we een heel gevaarlijke wereld in. Moeten we dan ook verbieden dat volwassen mensen thuis met luier en speen hun sexuele fantasieën uitleven?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Inderdaad, overal is wel iets "donkers" te vinden, zoals Faye terecht opmerkt. Het is derhalve niet verrassend dat andere media, zoals bijvoorbeeld televisie, bepaalde morele normen in acht dienen te nemen, al lijkt die morele grens hier en daar te vervagen.  In hoeverre zou 2ndLive hierop een uitzondering moeten vormen? Als het inderdaad zo is dat 2ndLive een reflectie is van het echte leven, zoals Yme suggereert in de openingsstatement van deze discussie, is het dan juist niet een absoluut vereiste om moreel gezien paal en perk te stellen aan ongewenst gedrag, zoals dat overigens ook in het "echte" leven gebeurt?  In dit opzicht kan de discussie inderdaad breder worden getrokken, bijvoorbeeld naar de veronderstelde invloed van televisie en geweldgames op de samenleving. Of dit wenselijk is weet ik niet. Interessant is wel dat de discussie zich weer langs dezelfde lijn lijkt te ontwikkelen. Moraliteit wordt hierbij losgekoppeld van realiteit. Immers, zo wordt gesteld, door dergelijke praktijken op morele gronden te verbieden, zal het fenomeen an sich (in dit geval kinderporno op 2ndLive) niet verdwijnen, en zelfs "underground" gaan. De vraag is of dit, vanuit moreel oogpunt, een steekhoudend argument is.  Juridisch gezien is het probleem dat aan niemand echter (direct) schade wordt berokkend. Dit in tegenstelling tot "echte" kinderporno waar misbruik wordt gemaakt van "echte" kinderen. Nietemin acht ik het wenselijk om als samenleving (dus via de politiek of rechter) moreel afstand te nemen van deze praktijken, eventueel door middel van nieuwe wetgeving, net zoals in het echte leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Marc, ik denk zeker dat het goed is om moreel afstand te nemen. Maar waarom via wetgeving die onmogelijk uit te voeren is? Hebben we dan onze morele plicht gedaan en is alles weer goed terwijl het er feitelijk waarschijnlijk alleen maar erger door wordt? Ik zou liever hebben dat iedereen die dit moreel verwerpelijk vind er gewoon geen aandacht aan gaat besteden, en zeker geen TV-uizending (gefinancierd met publieke gelden) over gaat maken. Een betere trigger voor latente pedofielen is niet denkbaar... Zoals Hans-Peter ook al opmerkt kun je dit soort zaken nooit uitbannen. Dan maar gewoon geen aandacht aan geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Yme,  Met jouw voorgaande reactie breng je de discussie op een ander niveau, namelijk wat het uitgangspunt zou moeten zijn van het al dan niet verbieden van digitale kinderporno: realiteit of moraliteit. De vraag is daarmee ook of je enerzijds moreel afstand kan nemen van dergelijke praktijken en anderzijds dezelfde "realiteit" kan (en mag) gedogen.  Gedoogbeleid heeft namelijk gevaarlijke kanten: het werkt normvervagend. Het gevaar bestaat dat dergelijk gedoogbeleid impliciet de boodschap uitdraagt dat kinderporno op 2ndLive moreel aanvaardbaar is, dan wel de morele vraag in het midden laat. Realiteit en moraliteit kunnen in deze kwestie niet los van elkaar worden gezien.  Het feit dat het programma Netwerk aandacht besteed aan dit onderwerp vind ik daarom allerminst onterecht. Het lijkt mij juist de taak van de publieke omroep om ontwikkelingen in de (digitale) samenleving te beschouwen. Of dit - in goed nederlands ;-) - 'triggerend' werkt is een vraag die gerechtvaardigd lijkt, evenals de vraag of de mogelijkheden van 2ndLive voor deze groep 'triggerend' werkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Marc, we gedogen het fantaseren over kinderporno toch ook? Simpelweg omdat we niet anders kunnen. Ook al veroordelen we het vanuit een moreel perspectief. Dus waar ligt dan de grens? Second Life is een facilitator van (multiplayer) fantasie. En het gaat in dit geval om een rollenspel, er zijn geen echte kinderen bij betrokken...  Netwerk zou een eerlijk/objectief/genuanceerd beeld moeten geven, in dit geval is het helaas overduidelijk dat dit niet gebeurd is. Het is zwaar bevooroordeelde stemmingmakerij (door de EO) en dat is gedaan met publieke gelden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Uiteraard valt het fantaseren over welk onderwerp dan ook niet te verbieden. Maar daarmee wordt het nog niet gedoogd. Gedogen behelst het welbewust dulden (of in dit geval niet strafbaar stellen) van gedrag. Dit gaat verder dan het gedogen van hersenschimmen.  De kern van deze discussie (die ik overigens zeer waardeer) is wellicht in hoeverre "digitaal" gedrag serieus moet worden genomen, oftewel in hoeverre gedrag geuit in digi-taal moreel ingekaderd dient te worden. Wat is daarbij het doorslaggevende criterium? Of er schade wordt berokkend wellicht, of dat dergelijk gedrag niet in overeenstemming is met algemeen geldende normen en waarden. Hiermee accepteer ik jouw opmerking, Yme, dat 2ndLife (met excuses voor mijn foutieve spelling in voorgaande reacties) "net zoveel een spel is als het echte leven."  Hiermee vervalt tevens het argument dat 2ndLife moet worden gezien als "rollenspel", zoals dat bijvoorbeeld wel evident het geval is in games. Het accepteren van 2ndLife als meer dan een spel impliceert tevens het accepteren van andere normatieve uitgangspunten, nietwaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik bedoelde ook zeker niet te zeggen dat SL gezien moet worden als een rollenspel. Maar in het kinderporno-geval is daarvan wel sprake. Een volwassene doet zich voor als kind en participeert vrijwillig. Dat maakt het wat mij betreft wezenlijk anders dan RL.  Maar goed, dit soort 'excessen' maken het wel interessant. En los van de negatieve berichtgeving denk ik dat het ook veel doet voor de bewustwording van wat je (in positieve zin) kunt doen (in en) met virtuele omgevingen als SL. Voor SL hoop ik alleen niet dat de negatieve bijsmaak teveel blijft hangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. 2ndLife is een mooi en intrigerend medium dat mijns inziens op deze manier schade oploopt, wat uiteraard te betreuren is. Deze discussie zal nog wel een tijdje de gemoederen bezig houden ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ik vind dat daar is 'n keer moet stopen want je doet zo veel

  schade aan en voor de kinderen wordt het later 'n hel en ook

  voor die ouders is het ook zo zwaar en veel verdriet',brengd

  het met zich mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Net als in RL zouden in SL ook mensen moeten worden aangesproken op ongewenste omgangsvormen of gedrag, lijkt mij. In SL lijkt mij dat zelfs gemakkelijker vanwege de anonimiteit van de aanspreker.

  Er zijn grenzen aan toelaatbaar gedrag. Natuurlijk zijn die voor iedereen anders, maar een soort algemene ondergrens is toch wel te geven, die voelt iedereen aan zijn theewater aan. En anders is het discussieren over die grenzen altijd goed.

  Wetgeving om die grenzen te stellen, lijkt mij niet zo zinvol en zou slechts symboolwaarde hebben. Zelfregulering is volgens mij beter. Aanspreken en uitbannen dus..

  Heeft iemand slimme ideeen hoe grenzen te stellen zijn of hoe een dergelijke discussie over gedragscodes in SL is te voeren?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Andy, ben het helemaal met je eens in het geval dat dit soort gedrag 'publiekelijk' zou zijn. Maar je moet het echt opzoeken wil je ermee geconfronteerd worden. Moeten we die mensen er dan nog steeds op aanspreken?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Lastige kwestie. Ik ben met je eens dat aanspreken pas aan de orde is wanneer anderen last van het gedrag hebben. Wanneer je de grenzen van een ander over gaat, bedoel ik. Het gaat dan om 'lastig gedrag' of 'ongewenste omgangsvormen'. Dat hoeft niet direct strafbaar gedrag te zijn. En dan m.n. publiekelijk.

  Maar als de deskundige uit de Van Mesdag kliniek aangeeft, dat de virtuele handelingen in feite voorbereidende handelingen op RL-kindermisbruik zijn, ligt dat dicht tegen de strafrechtelijke grenzen aan. Ik begrijp dat het OM wil verkennen waar die grens van het strafbare ligt. Is hier bv al sprake van voorbereidingshandelingen die een strafbaar feit kunnen opleveren? Als de deskundige zo stellig beweert, dat het na SL na verloop van tijd tot RL-misbruik leidt, ligt het al in het grijze gebied. Dan maakt publiekelijk of niet, niet meer uit... Interessante discussie.

  Wat is mogelijk aan preventie? Of is het toelaten van dit soort virtuele (wan)gedrag in SL juist een goede preventie? Ik zou wel eens een onderzoek willen zien naar de relatie tussen virtueel wangedrag en RL-wangedrag. Bij geweld uit computergames is al een verband aangetoond..

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Andy, er is helaas weinig onderzoek bekend. Des te amateuristischer zijn de opmerkingen van de zogenaamde specialisten. Zonder onderbouwing is het zelfs gevaarlijk om dergelijke uitspraken te doen. Zie ook dit bericht op de SL Herald over deze zaak....

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dat bedoel ik; ik zou wel eens onderzoek willen zien.

  Lezenswaardige discussie overigens n.a.v. dit bericht.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ten eerste verwacht psycholoog Jos Buschman van de Mesdagkliniek dat er daders in zijn kliniek zullen komen die door het spel zijn aangezet. Dit is niet ondenkbaar. Een dergelijk rollenspel zou dan weliswaar onschuldig zijn, maar de gevolgen niet, en daarom is het aan te prefereren iets dergelijks strafbaar te stellen, ook al zou dit tot meer 'ondergronds' leiden. Het blijft dan strafbaar en opspoorbaar, centraal of niet. Wat heb je eraaan als het te verfoeien is, maar omwille van de transparantie (en dus centraliteit) toch toegelaten?

  Ten tweede is het niet privée. Je moet er dan wel naar zoeken, maar het is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dit in tegenstelling tot perversiteiten in de huiskamer, waar alleen ongenoden met huiszoekingsbevel bij kunnen komen.

  Overigens vind ik het geen slecht idee om ook RL kinderporno rollenspellen te verbieden om dezelfde reden: het zou kunnen aanzetten tot...

  Lever voorkomen dan genezen. Liever niemand naar de Mesdag.

  BeantwoordenVerwijderen