zondag 17 juni 2007

Facebook=AOL(?)

Ik ben niet de enige die de parallel trekt tussen het Facebook van nu en de werkelijkheid van AOL 10 jaar terug, Michael Parekh doet een verdere analyse die de moeite waard is wanneer je het belang van de acties van Facebook wilt begrijpen.

"But while the net natives may not be yearning to re-create a newspaper, TV or magazine in this new "Web 2.0" realm, they may be sub-consciously trying to re-create an AOL of sorts. How does it go?  The more things change..."

1 opmerking: