zondag 5 februari 2006

De 'conversational index'

Reacties op websites kunnen een belangrijk instrument zijn in het identificeren van relevante weblogs of websites. Stowe Boyd noemt het de 'conversational index'. Echter, ik denk dat de focus hiermee teveel op kwantiteit ligt. Het is belangrijk om ook kwaliteit als factor toe te voegen, iets dat ook Michael Parekh opmerkt. Anders gaat comment en trackback spam nog een veel grotere vlucht nemen. En op zich is het niet lastig om dit te doen. De authoriteit van iemand die een reactie plaatst is een redelijke voorspeller voor kwaliteit, middels Technorati en soortgelijke partijen kan die redelijk goed vastgesteld worden, ervan uitgaande dat deze persoon ook een blog heeft...

"...successful blogs -- ones that were currently viable and vibrant, and those that were on a growth trajectory from their start -- shared a common characteristic: The ratio between posts and comments+trackbacks (posts/comments + trackbacks) was less than one. Meaning that there was more conversation -- as indicated by the number of comments and track backs offered by readers -- than posting articles."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten